Collecte stichting 't Bestekje

Aanvraag voor het collecteren van geld of eenmalige machtigingen voor stichting 't Bestekje van 25 tot en met 30 december, ontvangen 21 november 2013.

Locatie

Amstelveen

Betreft

Het collecteren van geld of eenmalige machtigingen voor stichting 't Bestekje van 25 tot en met 30 december 2013.

Ter inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar gemeente@amstelveen.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bezwaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.