Aalsmeer.nl
Hoe kunnen wij u helpen?

 • 6 juli 2015
  De gemeente Amstelveen heeft in april onderzoek laten uitvoeren naar de klanttevredenheid van de dienstverlening van het Amstelveenloket. Uitkomst: een gemiddeld rapportcijfer van 7,8 van bezoekers en een 7,6 van bellers.
 • 3 juli 2015
  Lekker weer met echt zomerse temperaturen. Voor veel mensen de tijd om te genieten! Een groot gedeelte van onze tijd besteden we buiten. Lekker ontspannend en dus goed voor onze gezondheid. Maar te veel hitte is niet goed en kan zelfs gevaarlijk zijn, vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen. Het is daarom raadzaam de weerberichten te volgen. Mogelijk komt er dit weekend een weersomslag met onweer.
 • 2 juli 2015
  De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 1 juli 2015 besluiten genomen over de grondexploitaties, de ruimtelijke visie Greenport Aalsmeer 2015-2025, de jaarstukken van de gemeenschappe-lijke regeling openbare gezondheidszorg Amstelland, het welstandsbeleid en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Daarnaast heeft de raad de kadernota 2016 vastgesteld.
 • 2 juli 2015
  In de raadsvergadering van 1 juli heeft de gemeenteraad de kadernota 2016 vastgesteld. Bij de algemene beschouwingen reageerden de raadsfracties op de kadernota. Ook deden zij voorstellen voor wijziging van de kadernota en vroegen zij het college van burgemeester en wethouders om extra aandacht voor een aantal onderwerpen.
 • 1 juli 2015
  Op woensdag 8 juli is www.omgevingsloket.nl niet beschikbaar van 0.00 uur tot 15.00 uur 's middags. Er wordt een nieuwe versie geplaatst.

Bekendmakingen

Welke partijen doen mee aan deze verkiezingen? Bekijk de lijsten van de partijen hier.

Zoekt u de kandidatenlijsten?

De partijen die aan de verkiezingen meedoen, leveren anderhalve maand voor de stemdag hun kandidatenlijst in. Een paar dagen later is dan bekend welke partijen met welke kandidaten meedoen.

Op 18 maart 2015 kunt u stemmen op de kandidaten van deze partijen:

Uw stem bepalen

U kunt aan de hand van allerlei websites uw stemvoorkeur onderzoeken. Zoek via uw zoekmachine een stemwijzer die voor u belangrijke zaken heeft onderzocht of voorgelegd aan partijen. Let wel: ze zijn niet altijd specifiek voor alle verkiezingen ingericht.

terug naar boven