Aalsmeer.nl
Hoe kunnen wij u helpen?

 • 28 januari 2015
  De gemeenteraad blogt! Lees deze week de raadsweblog van PvdA-raadslid Esther Veenboer.
 • 28 januari 2015
  De nieuwbouw van de 1e Montessorischool en de buitenschoolse opvang van KinderRijk is in december opgeleverd. De aanleg van het nieuwe schoolplein is nu in volle gang.
 • 28 januari 2015
  Vanaf nu kunnen inwoners van de gemeente Amstelveen oude matrassen apart inleveren op het Afvalbrengstation. Hierdoor kan 95% van elk ingeleverd matras worden gerecycled.
 • 27 januari 2015
  Het college van B en W heeft deze week de gemeenteraad geïnformeerd over de uitvoering van de verkeersprojecten. Met deze projecten wil het college onder andere de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming verbeteren en het fietsen. stimuleren. De projecten maken deel uit van het Uitvoeringsprogramma Verkeer 2012-2015
 • 27 januari 2015
  Amstelveners zijn vanaf 1 maart voor hulpmiddelen als rollators en rolstoelen niet meer afhankelijk van het zeer onder de maat presterende Welzorg. De gemeente sluit naar verwachting nog deze week contracten af met Harting-Bank, JenS Beenhakker en Meyra. Een van de belangrijkste veranderingen is, in tegenstelling tot het vorige contract, dat niet alle verantwoordelijk is komen te liggen bij één partij.

Bekendmakingen

Welke partijen doen mee aan deze verkiezingen? Bekijk de lijsten van de partijen hier.

Zoekt u de kandidatenlijsten?

De partijen die aan de verkiezingen meedoen, leveren 1,5 maand voor de stemdag hun kandidatenlijst in. Een paar dagen later is dan bekend welke partijen met welke kandidaten meedoen.

Op 22 mei 2014 kunt u stemmen op de kandidaten van deze partijen.

Uw stem bepalen

U kunt aan de hand van allerlei websites uw stemvoorkeur onderzoeken. Zoek via uw zoekmachine een stemwijzer die voor u belangrijke zaken heeft onderzocht of voorgelegd aan partijen. Let wel: ze zijn niet altijd specifiek voor alle verkiezingen ingericht.

terug naar boven