Aalsmeer.nl
Hoe kunnen wij u helpen?
 • 7 december 2016
  Het college van B en W vergadert regelmatig buiten de deur. Deze week is het college op bezoek geweest bij het Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) in Amsterdam.
 • 7 december 2016
  Op woensdag 14 december 2016 vergadert de gemeenteraad. Op de agenda onder andere de vervolgstudie N201-A9, een kredietaanvraag voor de verbouwing van het oude schoolgebouw aan het Catharina van Clevepark tot wijkcentrum en een voorstel voor bedrijveninvesteringszones. Aan het eind van de vergadering neemt de raad afscheid van raadsgriffier Pascale Georgopoulou.
 • 7 december 2016
  Amstelveen start medio januari 2017 met 100-100-100, het project waarin 100 huishoudens, gedurende 100 dagen, 100% van hun afval scheiden en zoekt tenminste 99 deelnemers. Iedereen kan meedoen. Van jong tot oud. Van single tot samenwonend. Met of zonder kinderen. Met of zonder huisdieren. De uitdaging is om zo min mogelijk restafval over te houden.
 • 7 december 2016
  De ASCC-computerclub houdt in januari 2017 informatie- en inschrijfdagen voor cursussen en lidmaatschap.
 • 7 december 2016
  De oproep om vrijwilligers aan te melden voor de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’ heeft tientallen aanmeldingen opgeleverd. De jury, bestaande uit wethouder welzijn Jeroen Brandes, Frans Huissen, directeur van de vrijwilligerscentrale, Mireille Overes, klankbordgroep opvang vluchtelingen, Angela Fine, locatiemanager COA en Darshan van Egmond, directeur van de Ondernemersvereniging Amstelland, heeft de aanmeldingen beoordeeld en drie genomineerden geselecteerd.

Welke partijen doen mee aan deze verkiezingen? Bekijk de lijsten van de partijen hier.

Zoekt u de kandidatenlijsten?

De partijen die aan de verkiezingen meedoen, leveren anderhalve maand voor de stemdag hun kandidatenlijst in. Een paar dagen later is dan bekend welke partijen met welke kandidaten meedoen.

Bij een referendum zijn geen kandidaten. Daarom is er dan geen kandidatenlijst. Op het stembiljet komt de vraag: "Bent u voor of tegen...". Achter deze vraag komt de naam te staan van de wet waar het referendum over gaat.

Uw stem bepalen

U kunt aan de hand van allerlei websites uw stemvoorkeur onderzoeken. Zoek via uw zoekmachine een stemwijzer die voor u belangrijke zaken heeft onderzocht of voorgelegd aan partijen. Let wel: ze zijn niet altijd specifiek voor alle verkiezingen ingericht.

terug naar boven