Aalsmeer.nl
Hoe kunnen wij u helpen?
 • 4 mei 2016
  Burgemeester Mirjam van 't Veld hield een toespraak tijdens de nationale Herdenking op 4 mei bij het monument “Aan hen die vielen” in het Broersepark. Via onderstaande link kunt u de toespraak nalezen.
 • 4 mei 2016
  De firma Lokhorst start maandagmiddag 9 mei met heien aan de Van Heuven Goedhartlaan in Amstelveen voor het project Citygarden. Het heien duurt circa vier weken. Naast enige geluidsoverlast, zal het verkeer rond de bouwput toenemen vanwege speciaal transport van de heipalen.
 • 4 mei 2016
  Persbericht namens de vijf afgevaardigde Amstelveense raadsleden in de Regioraad van Stadsregio Amsterdam.
 • 4 mei 2016
  Maandag 9 mei start de gemeente met de herinrichting van de Jan Lievensweg. De werkzaamheden bestaan uit het opnemen van de bestaande verhardingen, het opnieuw profileren van rijweg en trottoir, het opnieuw aanbrengen van verharding en het herinrichten van plantsoenvakken.
 • 3 mei 2016
  Door een technische storing bij ING Bank zijn afgelopen vrijdag een groot aantal incasso's ten onrechte afgekeurd. Hierbij zijn voor alle gemeenten vooral automatische incasso’s van belastingaanslagen ten onrechte niet afgeschreven.


Welke partijen doen mee aan deze verkiezingen? Bekijk de lijsten van de partijen hier.

Zoekt u de kandidatenlijsten?

De partijen die aan de verkiezingen meedoen, leveren anderhalve maand voor de stemdag hun kandidatenlijst in. Een paar dagen later is dan bekend welke partijen met welke kandidaten meedoen.

Bij een referendum zijn geen kandidaten. Daarom is er dan geen kandidatenlijst. Op het stembiljet komt de vraag: "Bent u voor of tegen...". Achter deze vraag komt de naam te staan van de wet waar het referendum over gaat.

Uw stem bepalen

U kunt aan de hand van allerlei websites uw stemvoorkeur onderzoeken. Zoek via uw zoekmachine een stemwijzer die voor u belangrijke zaken heeft onderzocht of voorgelegd aan partijen. Let wel: ze zijn niet altijd specifiek voor alle verkiezingen ingericht.

terug naar boven