Het Sociaal team

Wat doet het Sociaal Team?

Het Sociaal team helpt inwoners van Amstelveen en Aalsmeer die er zelf (tijdelijk) niet uitkomen en kampen met problemen op meerdere gebieden. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een huisarts merkt dat één van zijn patiënten lichamelijk snel achteruit gaat, niet meer voor zichzelf kan zorgen en vereenzaamt. Ook kan het gebeuren dat een mantelzorger overbelast raakt door de psychiatrische problematiek van de partner. Of een jeugdhulpverlener ziet dat een kind problemen heeft op school, omdat één van de ouders veel drinkt. Vaak heeft het één met het ander te maken. Het Sociaal team helpt mensen die met verschillende problemen tegelijk te maken hebben.
Als er sprake is van verschillende, complexe problemen en u ondersteuning ontvangt op meerdere gebieden, is de medewerker van het Sociaal team het vaste aanspreekpunt voor alle betrokken organisaties en voor u.

Wie zitten er in het Sociaal Team?

In het Sociaal team zitten hulpverleners met verschillende hulpverleningsachtergronden. Zij overleggen met elkaar over hulpvragen, zorgen voor de juiste hulp en regelen dat de hulp goed op
elkaar wordt afgestemd. Zo wordt u snel en efficiënt geholpen.
Als het nodig is schakelt de medewerker van het Sociaal team de deskundigheid in van bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, wijkverpleegkundige, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige of iemand uit de verslavingszorg. Dat is afhankelijk van de hulp die u nodig heeft.
Er zijn twee sociale teams: één in Amstelveen Noord en Midden en één in Amstelveen Zuid en Aalsmeer. De Sociale teams werken ook in wijkkoppels. Zij onderhouden contact met zorg- en maatschappelijke instellingen in de wijken.

Aanpak

Als u wordt verwezen naar het Sociaal team, neemt een medewerker contact met u op voor een afspraak. Het gesprek vindt in de meeste gevallen bij u thuis plaats. De medewerker zal in het eerste gesprek vooral naar u luisteren en vragen stellen. Daarna gaat u samen op zoek naar oplossingen. Deze afspraken worden vastgelegd in een plan met concrete acties, dat samen met u wordt opgesteld. De medewerker zal u daarbij vragen wat u zelf kunt doen of wat mensen in uw omgeving voor u kunnen betekenen. Als u professionele hulp of hulpmiddelen nodig heeft, helpt de medewerker u die hulp te verkrijgen. Het kan zijn dat u op meerdere vlakken ondersteuning nodig heeft. Het is uiteraard de bedoeling dat u zelf weer de regie krijgt over uw eigen leven.
Vanzelfsprekend zijn alle gesprekken in en met het Sociaal team vertrouwelijk. Als de gemeente uw gegevens wil uitwisselen met anderen, dan moet ze daarvoor eerst uw toestemming vragen. Behalve als de veiligheid in het geding is. Dat is wettelijk geregeld. Het College van Bescherming Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van deze regels.

Contact

U kunt via het Amstelveenloket, uw huisarts, school of een andere deskundige aangemeld worden bij het Sociaal Team. U kunt zich niet zelf aanmelden bij het Sociaal team.

Contact met het Amstelveenloket

Inwoners van Amstelveen met een hulpvraag over wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening en jeugdhulp kunnen bellen naar het Amstelveenloket via telefoonnummer (020) 540 4911. Het Amstelveenloket is telefonisch te bereiken van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Inwoners kunnen ook langskomen bij het loket in het raadhuis van Amstelveen. Het emailadres is: amstelveenloket@amstelveen.nl

Openingstijden Amstelveenloket

Termijn

Als u aangemeld wordt bij het Sociaal Team wordt er binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen voor een afspraak.

Aanmelden voor professionals

Als u een professional bent die een zaak wil aanmelden bij het Sociaal team heeft u waarschijnlijk een instructie ontvangen hoe u dit kunt doen. Als dat niet het geval is kunt u contact opnemen met het Sociaal Team via telefoonnummer (020) 545 7150. U ontvangt dan uitleg en een aanmeldcode om een aanmelding te doen via de website. Houdt u er rekening mee dat er sprake moet zijn van (complexe) meervoudige problematiek of zorgmijding. In andere gevallen kunt u cliënten doorverwijzen naar het Amstelveenloket.

Meldpunt ‘Veilig thuis’

Er is één meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, dit is Veilig Thuis Amsterdam Amstelland. Iedereen kan daar (vermoedens van) mishandeling melden of advies vragen. Veilig Thuis is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar onder het landelijke telefoon- nummer: 0800-2000 (gratis) of kijk op www.020veiligthuis.nl.

Zie ook informatie over: Jeugdhulp.