Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten

Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de financiële tegemoetkoming van € 252,- vanuit de maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten.

Wat zijn de voorwaarden?

U komt in aanmerking voor de jaarlijkse tegemoetkoming als u voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:
  • u bent inwoner van Amstelveen,
  • uw netto (gezins)inkomen, inclusief vakantietoeslag, niet hoger is dan 130% van het minimumloon op het moment van uw aanvraag.
  • u heeft in de twee jaar voor het moment van de aanvraag het volledige wettelijk verplichte eigen risico van de zorgverzekering opgemaakt. (Voor uw aanvraag in 2017 geldt dat u in 2015 en 2016 het wettelijk verplichte eigen risico heeft opgemaakt).
  • u ontvangt geen tegemoetkoming arbeidsongeschikten via het UWV vanwege (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Welke documenten hebben wij van u nodig?

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de op het aanvraagformulier gevraagde bewijsstukken.

Hoe vraagt u de maatwerkvoorziening aan?

U kunt schriftelijk of aan de balie een aanvraag doen met onderstaand formulier.

Aan de balie

U kunt jaarlijks het ingevulde aanvraagformulier en de benodigde documenten afgeven bij de receptie of het Amstelveenloket.

Schriftelijk

U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier vanaf 1 juli, samen met de benodigde documenten naar:
Gemeente Amstelveen
Afdeling Sociale Voorzieningen
Antwoordnummer 103
1180 VB Amstelveen.
Een postzegel is niet nodig.
Als uw aanvraag compleet is ingediend, krijgt u binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag.
Vanaf 2015 geeft de gemeente Amstelveen een jaarlijkse bijdrage aan inwoners met hoge zorgkosten en een laag inkomen.

Vanaf juli 2015 kunt u deze financiële bijdrage bij hoge zorgkosten aanvragen voor het jaar 2015.