Zorg en ondersteuning (Wmo)


Zorg en welzijn
De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zorgt ervoor dat ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Net als voorheen kunt u bij de gemeente terecht voor onder andere hulp bij de huishouding, een woningaanpassing of hulpmiddelen, zoals een rolstoel. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning, zoals begeleiding en dagstructurering (voorheen dagbesteding genoemd).

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

De gemeente gaat in 2015 met iedereen die een ondersteuningsvraag heeft in gesprek. Een medewerker van het Sociaal loket bekijkt samen met u welke hulp u nodig heeft, wat u zelf nog kunt doen en wat familie en vrienden voor u kunnen betekenen. Misschien blijkt uit het gesprek dat u behoefte heeft aan hulp die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Dan kunt u een aanvraag voor een maatwerkvoorziening doen bij de gemeente. De gemeente geeft een indicatie op basis van een gesprek, uw medische gegevens en, als dat nodig is, een medisch advies.
Een maatwerkvoorziening is bijvoorbeeld een scootmobiel of begeleiding bij u thuis of begeleide dagopvang in een groep.

Kunt u een pdf bestand niet lezen?

Op deze pagina (en onderliggende pagina's) kunt u een aantal pdf bestanden vinden. De gemeente wil dat alle pdf bestanden voor iedereen leesbaar zijn en is daarom hard aan het werk om alle bestanden te vernieuwen. Mocht een bepaalde pdf niet leesbaar zijn voor u, dan kunt u een vernieuwde versie opvragen via het contactformulier (rechts onder). Vermeld daarbij duidelijk op welke pagina u deze pdf aangetroffen heeft.