Financiële documenten

De financiële documenten van de gemeente Amstelveen: jaarverslag, kadernota, programmabegroting en tijdvakrapportages.
Elk jaar bepaalt de gemeenteraad (rond juni/juli) welke beleidsaanpassingen noodzakelijk en/of gewenst zijn. De gemeenteraad en bepaalt dan ook de richting en de kaders voor de begroting (de kadernota). Vervolgens wordt in oktober/november een begroting vastgesteld. Daarin staat wat de gemeente van plan is en wat dat kan en mag kosten (de programmabegroting).

Door middel van de tijdvakrapportages wordt tussentijds (in mei en september) over de voortgang gerapporteerd. Sluitstuk is de rekening. Hierin wordt op basis van de begroting verantwoording afgelegd aan de raad: in hoeverre zijn de doelen bereikt en welke middelen zijn ingezet (programmarekening).

Op zoek naar een document uit een bepaald jaar?


Verslagjaar 2018


Verslagjaar 2017


Verslagjaar 2016


Verslagjaar 2015

Verslagjaar 2014

Verslagjaar 2013

Verslagjaar 2012

Verslagjaar 2011

Documenten van eerdere jaren zijn op aanvraag verkrijgbaar.