Doet u mee aan de meedenktank?

Meedenken
De gemeente probeert op diverse manieren, zoveel mogelijk mensen die wonen en/of werken in Amstelveen te betrekken bij haar taken. De gemeente werkt al langer samen met bijvoorbeeld de wijkplatforms en structurele participatiegroepen.
Daarnaast wil de gemeente graag experimenteren met nieuwe digitale mogelijkheden. Gedachte hierachter is dat mensen meer op hun eigen tijd en gelegenheid kunnen meedenken.
Daarom is nu experimenteel de meedenktank in het leven geroepen. Hopelijk verlaagt dit de drempel voor meer mensen om actief mee te denken en te doen.

Wat houdt de meedenktank in?

Idee is dat de gemeente een bestand opbouwt van mensen die we minimaal vier maal per jaar iets mogen vragen. Dit kunnen verschillende vragen zijn.

Zomaar een paar voorbeelden:
 • een vraag om mee te doen met een kleine enquête
 • een vraag om uw mening te geven tijdens een inloopavond
 • een oproep waarbij we 10 mensen vragen om mee te denken over een visiestuk
 • een vraag om te komen naar een townhallmeeting
 • een vraag om uw mening te geven via een poll.

Spelregels

 • De gemeente benadert u minimaal vier en maximaal twaalf keer per jaar met een vraag.
 • U bepaalt zelf of u antwoord geeft op deze vraag; deelname aan de meedenktank verplicht u niet tot meewerking aan alle vragen
 • Bij elke vraag krijgt u te horen waar het precies om gaat, wat wij van u verwachten en hoeveel tijd dit kost
 • Bij vragen waarbij de gemeente een beperkt aantal mensen uitnodigt (bv bij meedenken over een visiestuk), gaat de gemeente uit van het principe ‘wie het eerst komt, eerst maalt’
 • De gemeente streeft ernaar om (bij vragen waarbij we een beperkt aantal mensen uitnodigen), steeds andere deelnemers te selecteren. Zo heeft zij de meeste kans om ‘de mening van de stad’ in beeld te krijgen. U kunt niet afdwingen dat u over een bepaald vraagstuk meedenkt, bijvoorbeeld op basis van deskundigheid
 • U ontvangt terugkoppeling van de resultaten van uw inbreng, Bij elke vraag krijgt u een indicatie over de verwachte terugkoppeling: hoe en wanneer
 • Uw deelname aan de meedenktank kan niet uitmonden in acquisitie richting de gemeente
 • De gemeente garandeert u dat ze uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt voor uw deelname aan de ‘meedenktank’

Aanmelden?