Het wijkplatform

Alle wijken in Amstelveen hebben een georganiseerd bewonersoverleg. Bent u aanwezig op één van de bijeenkomsten? Dan maakt u op dat moment deel uit van het wijkplatform.
Een wijkplatform bestaat uit bewoners die aanwezig zijn tijdens een bijeenkomst. Dus geen vaste lidmaatschappen of andere organisatiestructuren en verplichtingen. Wel is er een vaste kern van bewoners die regelmatig met elkaar spreken over onderwerpen in de wijk. Dit zijn mede wijkbewoners die veel van hun vrije tijd vrijwillig inzetten om de belangen van de buurt te behartigen.

Wilt u meepraten over uw Amstelveense wijk?

Of u prettig woont, heeft niet alleen met uw huis maar ook met de buurt te maken. Is uw wijk schoon en veilig? Is er voldoende groen? Hoe zit het met voorzieningen? Heeft u prettig contact met andere bewoners? Kortom, de wijk gaat over zaken die de meesten van u na aan het hart liggen. Wilt u meepraten over uw wijk? Kom naar een vergadering van het wijkplatform. Het wijkplatform is een kans uw stem te laten horen en met elkaar bij te dragen aan een wijk waar bewoners trots op zijn en zich thuis voelen.

Het wijkplatform, dat bent u!

Het wijkplatform, dat bent u samen met andere bewoners. Jong of oud, iedereen is welkom. Het wijkplatform is geen vaste groep. De bewoners die op een bijeenkomst aanwezig zijn vormen op dat moment het wijkplatform. Wel heeft elk wijkplatform een kern van actieve bewoners die het dagelijks bestuur vormt en de lopende zaken regelt, zoals het voorbereiden van de bewonersvergaderingen.

Wat doet het wijkplatform?

Als de gemeente plannen maakt om bijvoorbeeld verkeersdrempels aan te leggen, jongerenoverlast aan te pakken of een brede school op te zetten, informeert zij het wijkplatform. Er is een lijst met onderwerpen waarover de gemeente het wijkplatform raadpleegt voordat zij een besluit neemt.
Dat betekent niet dat de gemeente de adviezen van het wijkplatform altijd overneemt. Belangen van andere partijen en beschikbare middelen spelen ook een rol.

Het wijkplatform kan ook zelf met voorstellen komen en heeft een budget voor activiteiten die de leefbaarheid in de wijk bevorderen.
Wilt u weten hoe het zit of wat er speelt in uw wijk? Vraag het aan het bestuur van uw wijkplatform.

Hoe werkt het wijkplatform?

De wijkplatforms komen meestal twee à drie keer per jaar bijeen. In de vergaderingen komen allerlei buurtaangelegenheden aan de orde. U kunt ook zelf onderwerpen aandragen. Wilt u weten waar en wanneer het wijkplatform in uw buurt bijeenkomt? Kijk in de wijkkrant of op www.wijkplatformsamstelveen.nl.

Doet u mee?

Graag zelfs. U kunt op allerlei manieren meedoen. Wilt u weten wat er speelt, heeft u ideeën om de wijk te verbeteren of wilt u iets organiseren? Kom langs en leg het voor aan het bestuur van het wijkplatform. Wilt u actief meedenken over zaken die de wijk aangaan of zich inzetten voor de wijk? Het wijkplatform functioneert dankzij betrokken bewoners en enthousiaste vrijwilligers - voor vaste en eenmalige activiteiten. Doe mee, want de wijk is ‘voor en door’ elkaar. U bent van harte welkom!
Kijk op www.wijkplatformsamstelveen.nl voor de activiteiten van het wijkplatform in uw wijk.