Villa El Salvador

Villa El Salvador is een onafhankelijke gemeente ten zuiden van de Peruaanse hoofdstad Lima met ongeveer 450.000 inwoners. De stad heeft een stedenband met Amstelveen sinds 1997.

Vanaf het begin is de stedenband tussen Amstelveen en Villa El Salvador (VES) intensief. De band heeft zich ontwikkeld door initiatieven uit zowel VES als van organisaties en instellingen in Amstelveen. Ook buiten het formele circuit. De contacten zijn enerzijds gericht op het ontwikkelen van goede relaties en het uitwisselen van kennis en expertise. Anderzijds ondersteunt de gemeente projecten die bijdragen aan het verbeteren van de levenstandaard van de inwoners van VES.

Doel van de gemeentelijke projecten is het verbeteren van het lokaal bestuur, gebaseerd op de gedachte dat een solide, integer lokaal bestuur een voorwaarde is voor de duurzame ontwikkeling van de samenleving. Afgelopen jaren heeft de gemeente diverse projecten uitgevoerd in Villa El Salvador, zoals een financieel project, een afval- en milieuproject, de uitbreiding van de drinkwatervoorziening en de verbetering van de riolering in VES. Daarnaast is er een project gestart om de arbeidsparticipatie van gehandicapten en de participatie van jongeren te vergroten. Op dit moment werken de gemeenten samen op het gebied van afvalmanagement.