Verkiezingen

Hand met rood potlood

Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018

Wilt u meer weten over de verkiezingen op woensdag 21 maart 2018? U vindt vlak voor de verkiezingen meer informatie op deze website en op www.elkestemtelt.nl.
Over alle soorten verkiezingen vindt u meer informatie op www.kiesraad.nl.
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
5 februari 2018 Bij de gemeente waar u op deze dag staat ingeschreven, komt u in het kiesregister. In die gemeente regelt u uw verkiezingszaken.
Nog niet bekend Stempassen worden bezorgd. Niet ontvangen? Vanaf deze datum kunt u uw stempas vervangen.
16 maart 2018 Laatste dag waarop u schriftelijk bij de gemeente een verzoek kunt indienen voor een vervangende stempas, stemmen in een andere gemeente of stemmen per schriftelijke volmacht.
20 maart 2018 Laatste dag om uw stempas te vervangen. Het kan tot 12.00 uur in het raadhuis!