Verkiezingen

Hand met rood potlood

Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017

Wilt u meer weten over de verkiezingen op woensdag 15 maart 2017? U vindt vlak voor de verkiezingen meer informatie op deze website en op www.elkestemtelt.nl.
Over alle soorten verkiezingen vindt u meer informatie op www.kiesraad.nl.
Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017
15 februari 2017 Uiterste dag waarop de gemeente uw verzoek om per brief (M3) te mogen stemmen moet hebben ontvangen.
24 februari 2017 Stempassen worden bezorgd. Niet ontvangen? Vanaf deze datum kunt u uw stempas vervangen.
10 maart 2017 Laatste dag waarop u schriftelijk bij de gemeente een verzoek kunt indienen voor een vervangende stempas, stemmen in een andere gemeente of stemmen per schriftelijke volmacht.
14 maart 2017 Laatste dag om uw stempas te vervangen. Het kan tot 12.00 uur in het raadhuis!

Verkiezingskrant

Zie ook onderstaande Verkiezingskrant als download.