Melding, compliment of klacht

Melding, compliment of klacht

Melding

Als u als oplettende inwoner schade, overlast of een onveilige situatie ontdekt in de openbare ruimte dan kunt u dit digitaal melden. Bezoek onderstaande pagina voor het juiste formulier.

Melding doen

Compliment

Heeft u een compliment voor de gemeente, dan horen wij dat graag. Uw compliment kunt u per mail versturen naar compliment@amstelveen.nl.

Klacht

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente Amstelveen of van een zorgaanbieder? Dan wil de gemeente dat graag weten. U kunt dit via een digitaal formulier, per e-mail, telefonisch of per brief aan ons doorgeven.

Contactgegevens

Gemeente Amstelveen
Klachtencoördinator
Postbus 4
1180 BA Amstelveen

klacht@amstelveen.nl
(020) 540 49 11

Als u het klachtformulier invult, dan nemen onze klachtencoördinatoren Yvonne Meijers en Karin van der Weele binnen een week contact met u op.

Klacht over politieke ambtsdragers

De klachtencoördinator behandelt geen klachten over politieke ambtsdragers. Als u een klacht heeft over (leden van) de gemeenteraad, het college van B en W, de gemeentesecretaris of de raadsgriffier kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Gemeente Amstelveen
Burgemeester van Amstelveen
Postbus 4
1180 BA Amstelveen

Als uw klacht betrekking heeft op een gedraging van de burgemeester kunt u zich wenden tot de loco-burgemeester.