Melding, compliment of klacht

Melding, compliment of klacht

Iets kapot? Vervuiling? Overlast?

Als u als oplettende inwoner schade, overlast of een onveilige situatie ontdekt in de openbare ruimte dan kunt u dit digitaal melden. Bezoek onderstaande pagina voor het juiste formulier.

Melding doen

Compliment

Heeft u een compliment voor de gemeente, dan horen wij dat graag. Uw compliment kunt u per mail versturen naar compliment@amstelveen.nl.

Klacht

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente Amstelveen of van een zorgaanbieder? Dan wil de gemeente dat graag weten. U kunt dit via een digitaal formulier, per e-mail, telefonisch of per brief aan ons doorgeven.

Als u een klacht indient, dan nemen onze klachtencoördinatoren Yvonne Meijers en Karin van der Weele binnen een week contact met u op.

Digitaal formulier

Een klacht indienen via een Online formulier of DigiD formulier.

Contactgegevens

Gemeente Amstelveen
Klachtencoördinator
Postbus 4
1180 BA Amstelveen

klacht@amstelveen.nl
(020) 540 49 11

Let op:

Email adres: klacht@amstelveen.nl is niet te gebruiken voor meldingen van schade, overlast of een onveilige situaties. Daarvoor gebruikt u: melding doen. Zie ook bovenaan deze pagina

Klacht over politieke ambtsdragers

De klachtencoördinator behandelt geen klachten over politieke ambtsdragers. Als u een klacht heeft over (leden van) de gemeenteraad, het college van B en W, de gemeentesecretaris of de raadsgriffier kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Gemeente Amstelveen
Burgemeester van Amstelveen
Postbus 4
1180 BA Amstelveen

Als uw klacht betrekking heeft op een gedraging van de burgemeester kunt u zich wenden tot de loco-burgemeester.