Evenementen in Amstelveen met meer dan 2.000 personen op het piekmoment of risicovol

Evenementen in Amstelveen met meer dan 2.000 personen op het piekmoment of risicovol.

Vanwege de beschikbare capaciteit aan politie, GHOR en brandweer is het belangrijk om vroegtijdig inzicht te hebben in het aantal evenementen in 2016 met meer dan 2.000 personen op het piekmoment en/of risicovol is. Op basis hiervan kan er beter worden ingespeeld op knelpuntperiodes.

Vanaf 2011 geldt er voor vergunningaanvragers van evenementen, die meer dan 2.000 personen gelijktijdig verwachten of risicovol zijn, een zogeheten meldingsplicht.

Evenementen die plaats zullen vinden in het jaar 2016 met een aanwezigheid van meer dan 2.000 personen op het piekmoment, op zowel de openbare weg als in gebouwen in de gemeente Amstelveen, of risicovol zijn, moeten daarom vóór 1 december 2015 zijn gemeld bij de gemeente Amstelveen. U kunt dit doen door middel van onderstaand meldingsformulier.

Er dient door de organisator van het evenement afzonderlijk een aanvraagformulier voor een evenementenvergunning ingediend te worden bij de gemeente Amstelveen.

Meldingsformulier voor evenementen met meer dan 2000 personen gelijktijdig is hieronder te downloaden.