Koopzondagen

Een meerderheid van de gemeenteraad van Amstelveen heeft 12 december 2012 ingestemd met het voorstel dat winkels in Amstelveen vanaf 1 februari 2013 op zon- en feestdagen tussen 12.00 en 18.00 uur open mogen zijn.
De gemeenteraad heeft al in februari 2012 het college opdracht gegeven een voorstel uit te werken om zondagopenstelling mogelijk te maken. Op de conceptverordening Winkeltijden hebben bewoners, winkeliers en andere belanghebbenden tot eind september kunnen inspreken. De uitkomsten van deze inspraakprocedure zijn voor het college geen reden geweest af te zien van het verruimen van de winkelopenstelling.

Het college vindt het van belang dat de Amstelveense winkelcentra kunnen concurreren met andere winkelcentra in de regio, zoals op Schiphol en in Amsterdam, Haarlem en Almere. In het regeerakkoord is zelfs sprake van de mogelijkheid om de winkeltijden helemaal vrij te geven.

Winkeliers zijn vrij om ervoor te kiezen op zondag open te zijn.