Betoging of demonstratie houden

Wilt u een betoging of demonstratie houden? Dan moet u tenminste vier dagen vóór de betoging een kennisgeving indienen. Dit om tijdens de betoging de openbare orde te kunnen handhaven. Het is in het kader van de openbare orde niet toegestaan deel te nemen aan een samenscholing.
Op grond van de Wet van de Openbare Manifestaties is het houden van een betoging of manifestatie in elke gemeente toegestaan. Gemeenten mogen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regels vaststellen met betrekking tot voorafgaande kennisgeving. In Amstelveen zijn deze regels terug te vinden in artikel 2.2 en 2.3 APV.

Hoe dient u een kennisgeving in?

Een kennisgeving is een schriftelijk verzoek dat ter attentie van de burgemeester moet worden ingediend. Uw verzoek moet de volgende gegevens bevatten:
  • naam en adres van degene die de betoging houdt
  • doel van de betoging
  • datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging
  • plaats en, voor zover van toepassing, de route en het eindpunt
  • voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling
  • maatregelen die degene die de betoging houdt, zal nemen om een geordend verloop te bevorderen
  • de te verwachten aard van de betoging
U stuurt uw verzoek naar:
Gemeente Amstelveen
Afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen
Postbus 4
1180 BA Amstelveen
Uiterlijk vier dagen voordat de demonstratie of betoging wordt gehouden moet u een compleet verzoek indienen. Als u niet tijdig een compleet verzoek indient, wordt uw verzoek niet in behandeling genomen.