Incidentele festiviteit, melding

Gaat u een feest, festiviteit of activiteit organiseren in een bedrijf dat onder het Activiteitenbesluit valt? En verwacht u hierdoor de geluidsnormen die van toepassing zijn, te overschrijden? Dan moet u een melding incidentele festiviteiten doen. U kunt een incidentele festiviteit online melden.
Met het melden van een incidentele festiviteit geeft u aan iets te organiseren waarbij (versterkte) muziek gemaakt wordt en het aannemelijk is dat u de geldende geluidsnormen gaat overschrijden. Dit kan maximaal 12 maal per jaar en betreft slechts het geluid dat binnen de grenzen van de inrichting (Wet milieubeheer) wordt gemaakt.

De gemeente verwacht dat u zelf zoveel mogelijk maatregelen neemt om eventuele geluidsoverlast te beperken. Het kan bijvoorbeeld helpen om geluidsbegrenzers op uw muziekinstallaties aan te brengen. Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente, afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via telefoonnummer: (020) 540 49 11.

Wie kan een melding doen?

U kunt de melding alleen doen als uw bedrijf valt onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit).

Wat zijn de voorwaarden?

 • u mag maximaal 12 keer per jaar een melding incidentele festiviteit doen
 • u moet maatregelen nemen om de overlast zoveel mogelijk te beperken
 • tijdens de festiviteit moet u ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten houden
 • u moet instructies van politie, brandweer of ambulancepersoneel altijd opvolgen
 • u moet de melding minstens vier weken doen voordat de festiviteit plaatsvindt.

Digitaal

U kunt als organisatie een incidentele festiviteit digitaal melden.

Wat gebeurt er met uw melding?

Wij toetsen uw melding op de volgende punten:
 • het aantal meldingen dat u al gedaan heeft
 • of uw/het bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt
 • klachten die we kregen bij eventuele eerdere festiviteiten die u organiseerde
 • of er alcoholische dranken worden geschonken
 • of er een tent voor meer dan 50 personen wordt geplaatst.

Let op!

Een incidentele festiviteit geeft geen ontheffing voor:
Als u een feest wilt geven waarbij u toch graag alcohol wilt schenken of een grote tent wilt plaatsen, dan kunt u een evenementenvergunning aanvragen.
U moet de melding minstens vier weken doen voordat de festiviteit plaatsvindt.
Als u niet tijdig een complete aanvraag indient, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
De regels rond incidentele festiviteiten zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening artikel 4:3 en in het Activiteitenbesluit.

(Sport)verenigingen

U kunt als (sport)vereniging een melding incidentele festiviteiten doen als:
 • uw festiviteit een club/verenigingsgebonden karakter heeft (uitsluitend voor leden)
 • uw festiviteit uitsluitend binnen het clubgebouw plaatsvindt.
Kan uw festiviteit niet aan bovenstaande punten voldoen dan moet u hoogstwaarschijnlijk een evenementenvergunning aanvragen.

Melding intrekken

Wilt u uw melding incidentele festiviteiten intrekken? Stuur dan een mail aan de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving: apv@amstelveen.nl
Dit kan alleen voorafgaand aan de geplande festiviteit.

Geluidsrapport

ls uw instelling in het bezit is van een geluidsrapport, hoeft u misschien geen melding te doen. In een geluidsrapport staat informatie over wanneer geluidsnormen overschreden gaan worden en wat voor maatregelen u kunt treffen om dit te voorkomen, bijvoorbeeld het gebruik van geluidsbegrenzers op uw muziekinstallaties.