Kansspel – Loterij

Wilt u een loterij organiseren? Dan heeft u mogelijk een vergunning nodig. Als u een klein kansspel organiseert, kunt u volstaan met een melding.

Een loterij organiseren?

Bij een prijzenpakket met een waarde van € 4.500,- of minder vraagt u een vergunning aan bij de gemeente waar de aanwijzing van de winnaars plaatsvindt.

Hoe vraagt u een vergunning aan?

U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de benodigde documenten naar:
Gemeente Amstelveen
Afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen
Postbus 4
1180 BA Amstelveen

Bij een prijzenpakker met een waarde van € 4.500,- of meer, vraagt u een vergunning aan bij het ministerie van Justitie.
Telefonisch (070) 370 46 20) of per mail (kansspelen@minnius.nl) vraagt u een aanvraagformulier aan bij het projectbureau Kansspelen van Ministerie van Justitie.

Let op!

Het gaat om de waarde van het prijzenpakket (winkelprijs) en niet om de bruto-opbrengst van de loterij.

Wat zijn de voorwaarden voor een loterij?

  • Het doel van de actie moet een algemeen belang zijn. Denk hierbij aan sport, maatschappelijk, welzijn, cultuur, gezondheidszorg of ontwikkelingswerk. Bijvoorbeeld de bouw van een nieuw clubgebouw voor een sportclub.
  • De afdracht aan het gekozen doel moet ten minste 50% van de opbrengst van de verkochte loten bedragen.
  • Er mogen maximaal 13 trekkingen plaatsvinden.

Wat houdt de 50-procentsregeling in?

Het doel van de loterij staat voorop. Voor dat doel moet een zo hoog mogelijk nettoresultaat worden verkregen. De hoogte van de uitgaven die ten behoeve van de organisatie van de loterij worden gemaakt is aan een maximum gebonden. Voorwaarde voor een vergunning is dat de feitelijke uitgaven (kosten) niet meer mogen bedragen dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.

Het is beter voorzichtig te begroten. Bijvoorbeeld gebaseerd op verkoop van 80% van de loten. Bij een eventueel hogere verkoop kunnen extra prijzen beschikbaar worden gesteld.

De vergunning voor een incidentele loterij is maximaal zes maanden geldig.

Een klein kansspel of bingo organiseren?

Een melding is voldoende.
U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de benodigde documenten naar:
Gemeente Amstelveen
Afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen
Postbus 4
1180 BA Amstelveen
  • Loterijvergunning: € 75,30 (2015)
  • Melding klein kansspel of bingo: geen.
Loterijvergunning: Uiterlijk acht weken voor de start van de loterij moet u een complete aanvraag indienen. Bij niet tijdige indiening wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Melding klein kansspel of bingo: Uiterlijk twee weken voor de start van een klein kansspel of bingo moet u een melding doen.