Luchtvoertuigen, ballonnen oplaten (meer dan 1.000)

Wilt u landen of opstijgen met een luchtvoertuig? Wilt u meer dan 1.000 (hete)luchtballonnen of met gas gevulde speelgoedballonnen oplaten? Dan heeft u hiervoor een 'verklaring van geen bezwaar' (VVGB) nodig.
Laat u minder dan 1.000 speelgoedballonnen op, heeft u geen VVGB nodig. U moet zich houden aan onderstaande voorschriften:
  • ballonnen mogen niet gebundeld/in trossen worden opgelaten
  • diameter van ballonnen moet kleiner zijn dan 75 cm
  • er mogen geen voorwerpen worden vastgemaakt zwaarder dan 30 gram
  • er mogen geen metalen voorwerpen worden vastgemaakt

Hoe vraagt u een 'verklaring van geen bezwaar' (VVGB) aan?

De aanvraag doet u schriftelijk en moet de volgende gegevens bevatten:
  • naam, adres, woonplaats, identiteitsbewijs (kopie)
  • gegevens activiteit, reden
  • datum of periode waarin de activiteit plaatsvindt
  • nauwkeurige omschrijving van de locatie
  • aanvangstijd en eindtijd
U stuurt uw ingevulde aanvraag naar:
Gemeente Amstelveen
Afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen
Postbus 4, 1180
BA Amstelveen
De kosten voor deze aanvraag bedraagd: € 75,30 (2015)
Zie ook tarieventabel.
Uiterlijk drie weken voor aanvang van de activiteit moet u een complete aanvraag indienen. Als u niet tijdig een complete aanvraag indient, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
In gevolge artikel 5 van het KB 22 november 1988, Staatsblad 1988, 511 -Regeling kabelvliegers en kleine ballons- is een verklaring van geen bezwaar nodig.