Amstelveen wint goud in 2014

Broerse Park
Amstelveen behaalde in 2014 een gouden medaille bij de Europese Entente Florale verkiezing in de categorie steden. Aan de Europese competitie deden acht andere Europese steden en tien dorpen mee. Amstelveen met haar rijke, groene traditie vertegenwoordigde Nederland.

Wethouder Peter Bot (Groenbeheer) en verantwoordelijk manager Tabitha van Hove namen de prijs vol trots in ontvangst. Peter Bot: “Dit goud is voor ons een grote waardering en een enorme eer. Het is erkenning voor onze lokale trots ‘de heemparken’ met hun unieke inheemse flora. Het Dr. Jac. P. Thijssepark en De Braak zijn als enige heemparken in Nederland Rijksmonument. Maar ook erkenning voor het niveau waarop wij onze stad beheren. Ik bedank onze medewerkers en alle betrokken organisaties voor hun inspanningen en enthousiasme. Zij zorgen er voor dat het groen en andere voorzieningen in de stad zo mooi zijn. Ik nodig graag alle inwoners uit om eens met eigen ogen te zien dat wij goud verdienen. Ook internationaal gaan we onze heemparken meer promoten.”

Lovend juryrapport

De jury van de Entente Florale spreekt zich lovend uit over het gevarieerde Amstelveens groen: landschap, afwisseling van bomen en struiken, het natuurlijk groen, mooie groene open ruimten zoals de Stadstuinen en de toegankelijkheid en kwaliteit van de parken. De jury ziet de groene vingers van de medewerkers terug in de kwaliteit van het groen. Zij roemt de unieke zadenbank van de heemparken. Met dit eigen gekweekte zaad worden ook Amstelveense bermen ingezaaid. Ook de sport en recreatieve voorzieningen zijn op hoog niveau. De rol van vrijwilligers kan wat de jury betreft meer gestimuleerd worden.
De rol van de Groenraad, het adviesorgaan van de gemeente bij groene onderwerpen, wordt zeer positief beoordeeld. De jury waardeert tot slot de wijze waarop de gemeente voorlichting geeft over natuur en milieu, met name op Speelboerderij Elsenhove.

Aanbevelingen van de jury zijn: probeer samen met bewoners en ondernemers het stenige Stadsplein te verlevendigen, promoot de heemparken ook buiten Amstelveen en stimuleer het opruimen van zwerfafval.

De competitie

"Entente Florale Europe" is een Europese competitie tussen steden en dorpen. Elk deelnemend land nomineert een stad of dorp. De competitie startte in 1975, toen nog alleen tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. Tegenwoordig doen er twaalf landen mee aan de competitie.

Zie ook, de onderstaande downloads.