Groenstructuurplan

Het groenstructuurplan is het beleidsplan waarmee Amstelveen de koers voor beleid, inrichting en beheer van het groen in het totale grondgebied vastlegt. Het groenstructuurplan wordt vastgesteld door de raad en fungeert als richtinggevend kader bij alle ontwikkelingen en onderwerpen die met het groen van Amstelveen te maken hebben.

Wat er staat in het Groenstructuurplan

In het groenstructuurplan staat hoe de gemeente Amstelveen omgaat met het beheer van het groen. Dit plan is bedoeld als ondersteuning bij de ontwikkelingen die met groen in Amstelveen te maken hebben.

Verder kunt u de acties terug vinden en hoe de financiƫn geregeld zijn.

Voor meer informatie kijkt u in het groenstructuurplan 2008-2018