Aalsmeer.nl
Hoe kunnen wij u helpen?
 • 22 februari 2017
  Heb jij iets beters te doen dan je met politiek bezig te houden? Vast! Maar ho, wacht even, zou politiek ook leuk kunnen worden? Of op z'n minst interessant, als je er iets meer van wist of de spelregels beter kende?
 • 22 februari 2017
  De overkapping bij het Oude Dorp, die na het verbreden en verdiepen van de A9 wordt aangelegd, krijgt een parkachtig, openbaar karakter met publieke functies. Dit staat in de Gebiedsvisie overkapping A9 Oude Dorp. De visie vormt het uitgangspunt voor verdere planvorming en is tot stand gekomen met input van omwonenden. Het college van B en W legt het voorstel op dinsdag 7 maart voor aan de commissie Ruimte, Wonen en Natuur.
 • 22 februari 2017
  Op woensdag 15 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Laat uw stem niet verloren gaan en ga stemmen!
 • 21 februari 2017
  Het college van B en W stelt de raad 22 maart aanstaande voor om op een nieuwe duurzame manier afval ‘omgekeerd in te zamelen’. Dat houdt in dat de gemeente meer service verleend op de inzameling van herbruikbare grondstoffen, zoals PMD en GFT en minder service op de inzameling van restafval. Amstelveen wil hiermee het huidige aandeel restafval per inwoner in vijf jaar tijd halveren naar 100 kilo per inwoner. Het nieuwe inzamelsysteem wordt gefaseerd ingevoerd vanaf begin 2018.
 • 21 februari 2017
  Het wijkplatform Keizer Karelpark opperde het idee om samen met wijkbewoners iets mooi en nuttigs voor de wijk te maken. Basisschool het Palet Zuid heeft dit op haar eigen creatieve wijze opgepakt en heeft met de leerlingen vogelvlotten gebouwd.


Welke partijen doen mee aan deze verkiezingen? Bekijk de lijsten van de partijen hier.

Zoekt u de kandidatenlijsten?

De partijen die aan de verkiezingen meedoen, leveren anderhalve maand voor de stemdag hun kandidatenlijst in. Een paar dagen later is dan bekend welke partijen met welke kandidaten meedoen.

Bij een referendum zijn geen kandidaten. Daarom is er dan geen kandidatenlijst. Op het stembiljet komt de vraag: "Bent u voor of tegen...". Achter deze vraag komt de naam te staan van de wet waar het referendum over gaat.

Kandidatenlijsten in gesproken vorm nodig?

Kent u slechtzienden, blinden of dyslectici, die de kandidatenlijsten niet kunnen lezen? Geef dan alstublieft door dat zij de lijsten in gesproken vorm kunnen ontvangen, geheel gratis, op cd. Die cd kan in elke speler worden afgespeeld. Bel daarvoor de secretaris van de Oogvereniging Regio Amsterdam, telefoon (020) 645 19 62 of stuur een e-mail naar amsterdam@oogvereniging.nl

 

Uw stem bepalen

U kunt aan de hand van allerlei websites uw stemvoorkeur onderzoeken. Zoek via uw zoekmachine een stemwijzer die voor u belangrijke zaken heeft onderzocht of voorgelegd aan partijen. Let wel: ze zijn niet altijd specifiek voor alle verkiezingen ingericht.

terug naar boven