Controles Drank- en Horecawet bij paracommerciële instellingen

In de weekenden van 11 en 12 februari 2017 en 18 en 19 februari 2017 zullen er bij diverse paracommerciële instellingen (zoals sportkantines) in Amstelveen controles worden uitgevoerd op de naleving van de Drank- en Horecawet.

De gemeentelijke toezichthouders zullen onder andere bij de sportkantines controleren op:


  • Het kunnen tonen van een correcte drank- en horecavergunning;
  • De aanwezigheid van het bestuursreglement en de registratie van de barvrijwilligers;
  • De aanwezigheid van een leidinggevende of gekwalificeerde barvrijwilliger;
  • Het verstrekken van alcoholhoudende drank;
  • Naleving van de paracommerciële verordening;
  • Een duidelijk zichtbare en goed leesbare aanduiding van de leeftijdsgrens bij de voor het publiek;
  • Eventueel gebruik van het terras.

Overtreding

Mocht er tijdens de controles een overtreding worden geconstateerd dan wordt er een waarschuwingsbrief verzonden naar het betreffende bestuur van de instelling.
Wilt u reageren op dit bericht of heeft u vragen, dan kunt u contact met opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid, cluster Drank en Horeca.
Dit kan telefonisch op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur op telefoonnummer (020) 540 49 11.