"De eindsprint"

De gemeenteraad blogt. Lees deze week het weblog van D66-raadslid Floor Gordon.
Terwijl ze in Den Haag nog onderhandelden over het Regeerakkoord, waren wij al de voorbereidingen begonnen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De behandeling van de Programmabegroting 2018 afgelopen week was het laatste grote moment om deze periode nog bij te sturen. Vooruitlopend op een mogelijke nieuwe samenstelling van de gemeenteraad na de verkiezingen, nemen we de laatste Raadsvergaderingen van deze periode
(13 december en 14 februari) geen beslissingen meer over grote kwesties. Toch is het, politiek gezien, nu zeker niet saai. De eindsprint is ingezet…
Eindsprint

Vernieuwing aan de Poel

In maart komen veel nieuwe gezichten in de Amstelveense gemeenteraad. Sommige raadsleden hebben zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld. Landelijk is het percentage ‘stoppers’ ±20%, terwijl tussentijds al zeker 10% is gestopt. Vaak speelt het (onvoldoende) kunnen combineren van het raadslidmaatschap met werk- en privéverplichtingen hierbij een belangrijke rol. De gemiddelde zittingsduur van een raadslid is momenteel krap 6 jaar (bron: Onderzoek Raadslid.Nu). Persoonlijk vind ik raadslidmaatschap eervol, uitdagend en bevredigend… en ook intensief. Raadsleden besteden gemiddeld 15,9 uur per week aan raadswerk. Raadsleden van grotere gemeenten, vrouwelijke en linksgeoriënteerde raadsleden besteden gemiddeld meer tijd dan raadsleden van rechtsgeoriënteerde, lokale of samengevoegde partijen (bron: Raadsledenonderzoek Binnenlands Bestuur). Andere raadsleden willen wel terugkomen, maar komen op een (te) lage plek op de kieslijst. Nieuwtjes over de (concept-)kieslijsten van diverse partijen sijpelt de afgelopen weken naar buiten en doet de ogen soms wijd openen van verbazing. Het maakt mij trots dat wij de verkiezingen ingaan met een stabiele kandidatenlijst van ervaren raadsleden, direct gevolgd door politieke talenten.

Inhoud voorop!

De stoelendans van de ‘poppetjes’ veroorzaakt dynamiek. Uiteindelijk draait het bovenal om standpunten. Ons conceptverkiezingsprogramma is verstuurd aan de D66 leden, die het nog kunnen wijzigen op de ledenvergadering. Dat ik de input uit brainstormsessies als schrijver mocht verwerken in ons programma, vond ik een voorrecht. Voor het hele schrijversteam was het een intensief proces om te komen tot een coherent stuk met de juiste inhoud en toon. Persoonlijk bood dit mij de gelegenheid om weer bewust stil te staan bij wat we als partij willen bereiken en waarom, óók op onderwerpen die iets verder van mij af staan.

Deze week staat een workshop StemWijzer op het programma. Met de Stemwijzer kunnen Amstelveense kiezers zich uitgebreid oriënteren op de lokale standpunten van partijen. Zo brengen we democratie dichterbij inwoners. Bent u nieuwsgierig geraakt? U gaat zeker nog van ons horen! De campagnetijd is immers aangebroken.
F. Gordon - de Bruijn
Floor Gordon
Raadslid D66
E-mail: f.gordon@amstelveen.nl