Jaarlijkse Sinterklaasintocht gaat gewoon door

In het nieuws heeft u wellicht kunnen lezen dat het Sinterklaascomité stopt met de jaarlijkse organisatie van de Sinterklaasintocht in Amstelveen. Zij kunnen zich niet verenigen met de wens van het college om een andere invulling te geven aan het feest, met name als het gaat om de kleur van de pieten. Daarnaast vinden zij de verplichtingen die voortvloeien uit de vergunning te belastend. Dit betekent niet dat het Sinterklaasfeest niet doorgaat. De gemeente gaat de komende periode in overleg met organisaties om te zorgen dat het Sinterklaasfeest gewoon doorgaat voor alle kinderen in Amstelveen.
De afgelopen jaren is meerdere malen gesproken, ook door een vertegenwoordiging van het college, met het comité. Dit heeft er niet toe geleid dat we tot overeenstemming zijn gekomen over een invulling van het kinderfeest volgens Amstelveense maat. Ons verzoek was of zij ook rekening wilde houden met mensen die ook graag andere pieten wilden zien. Zoals ook in veel andere gemeenten gebeurt.

Nadrukkelijk hebben wij aangegeven dat zwarte piet niet weg moet, maar vergezeld zou kunnen worden door veeg- dan wel gekleurde pieten. Zo blijft het een kinderfeest voor iedereen. Als Amstelveen staan wij voor het behouden van tradities, maar vinden wij het ook belangrijk dat iedereen zich erkend en welkom voelt.

Het Sinterklaascomité heeft jarenlang de organisatie van de Sinterklaasoptocht op zich genomen. Wij betreuren het besluit van het comité om te stoppen. Het college van B en W wil hen dan ook bedanken voor deze jarenlange inzet.

Raadsbrief van het College van B en W: