Neem een kijkje in de keuken van de gemeenteraad!

U weet dat de gemeenteraad de inwoners van Amstelveen vertegenwoordigt. Maar weet u wie de raadsleden zijn en wat ze doen? Wat het raadswerk inhoudt? Hoe en waarover de raad besluit? Wilt u antwoord op deze en andere vragen, neem dan eens een kijkje in de keuken van de raad tijdens Gast van de Raad op 21 juni 2017.

Wat houdt Gast van de raad in?

Om 18.30 uur wordt u in het raadhuis ontvangen door één of twee raadsleden. Zij vertellen over het gemeentebestuur en het raadswerk. Wat doet de gemeenteraad en wat doet het college van B&W? Hoe geven zij invulling aan het raadswerk? Daarna wordt ingegaan op de raadsvergadering van die avond. Er wordt verteld hoe een vergadering verloopt en welke onderwerpen op de agenda staan. Natuurlijk heeft u volop de gelegenheid om vragen te stellen.

Filmpje: Gast van de Raad

Uw plaatsen zijn gereserveerd voor de raadsvergadering die om acht uur begint. Die vergadering kunt u geheel of gedeeltelijk bijwonen. In de pauzes en na afloop is er tijd voor nadere uitleg en om na te praten.

Aanmelden

Wilt u op 21 juni te gast zijn bij de raad, dan kunt u zich aanmelden bij de griffie op telefoonnummer (020) 540 49 11 of via e-mail adres raadsgriffie@amstelveen.nl.