Nieuw fietspad in Bovenkerkerpolder

Woensdag 17 mei organiseerde de provincie Noord-Holland de feestelijke afsluiting van het programma Mooi Amstelland. Het nieuwe fietspad ‘Weidevogelpad’ door de Bovenkerkerpolder was het laatste project in het gebiedsprogramma waarin 13 projecten zijn uitgevoerd.

Mooi Amstelland

Met het fietspad zijn het dorp Nes en de polder nu beter bereikbaar en is een grote bijdrage geleverd aan de veiligheid van de schoolgaande jeugd. Dankzij Mooi Amstelland zijn er wandel- en ruiterpaden aangelegd, een vlonder- en laarzenpad en fietspaden. Ook is aandacht besteed aan de natuur, in het bijzonder aan weidevogels. De kern van Mooi Amstelland is namelijk het weidevogelgebied Boverkerkerpolder.

Door de samenwerking met agrariërs zijn de positieve effecten op de weidevogelstand goed merkbaar. Mooi Amstelland was een samenwerking van de provincie Noord-Holland, de gemeente Amstelveen, het Hoogheemraadschap AGV, de stichting Beschermers Amstelland, Groengebied Amstelland en Amsterdam stadsdeel zuid. Het ministerie van I&M stelde voor de uitvoering van het programma subsidie beschikbaar. Zowel gedeputeerde Adnan Tekin van de provincie Noord-Holland als BBA-wethouder Peter Bot bedankten de deelnemende partijen hartelijk voor de prettige samenwerking.
Op de fiets