Onderhoud en vervanging van bomen

In Amstelveen staan ruim 31.000 straatbomen. Elk jaar controleren we een derde van het straatbomenbestand op ziekte en veiligheid. Uit deze controle komen maatregelen voort, zoals snoeien, rooien en het vervangen van bomen. Om het bomenbestand op peil en gezond te houden, is het nodig om jaarlijks een aantal bomen te vervangen. Redenen hiervoor kunnen zijn: ouderdom, ziekten en plagen of slechte groeiomstandigheden. Onveilige bomen worden direct geveld. We kijken bij het herplaatsen van nieuwe bomen met name naar een verbetering van de groeiomstandigheden en de juiste boom op de juiste plaats.
De gemeente start de tweede helft van oktober met het gefaseerd vervangen van straatbomen. Dat gebeurt dit jaar op bijna zeventig verschillende locaties. Het gaat vaak om verwijderen en waar mogelijk vervangen van één of twee bomen per locatie. De nieuwe bomen plaatsen we zoveel mogelijk in plantsoenvakken, waar de groeiomstandigheden beter zijn dan in de bestrating. De nieuwe bomen planten we deze winter. De gemeente stemt dit jaarlijks met de Groenraad af.

Zie ook informatie over vervanging van straatbomen (met locatielijst) www.amstelveen.nl/boombeheer.
Straatbomen