Raadsvergadering 19 juli 2017

Op woensdag 19 juli vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staat de Kadernota 2018, waarmee de raad vooruitblikt op de begroting van volgend jaar. Ook wordt aan het begin van de vergadering afscheid genomen van kinderburgemeester Melle Vos en wordt de nieuwe kinderburgemeester, Varvara Denisova, geïnstalleerd.

Agenda en vergaderstukken

De agenda van de raadsvergadering van 19 juli ziet u op onze website, inclusief een toelichting op de agendapunten en de bijbehorende vergaderstukken.

Agenda en vergaderstukken raadsvergadering 19 juli 2017

Bent u in het bezit van een iPad? Dan kunt u de agenda, de toelichting en de vergaderstukken ook raadplegen met de gratis app iBabs. Bij het installeren van deze app wordt gevraagd om enkele gegevens. Bij site vult u 'amstelveen' in. De login-naam is 'burger' en het wachtwoord is eveneens 'burger'.

Vergadering bijwonen

De vergadering van de raad is openbaar. Als u de vergadering wilt bijwonen, bent u van harte welkom op de publieke tribune in de raadzaal op het raadhuis aan de Laan Nieuwer-Amstel 1. De raadsvergadering begint deze keer om 14.00 uur.
Om de vergadering via internet te volgen gaat u naar ‘Uitzending vergaderingen (live en archief)’. Er opent een afspeelprogramma, waarmee u de vergadering live in beeld en geluid kunt volgen. U kunt de vergadering daar ook op een later tijdstip bekijken.

De raadsvergadering wordt ook live uitgezonden door RTV Amstelveen.

Besluitvorming raad via Twitter

De besluiten die de raad tijdens de vergadering neemt, kunt u lezen op Twitter. Ga daarvoor naar www.twitter.com/raadamstelveen.