Vergadering gemeenteraad 21 juni 2017

Op woensdag 21 juni 2017 vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staan onder andere de ruimtelijke uitwerking van de visie Stadshart 2025 en de ruimtelijke visie Noorder-Legmeerpolder.

Bekijken agenda en vergaderstukken

Voor de agenda van de raadsvergadering, een toelichting op de agendapunten en de vergaderstukken klikt u op onderstaande hyperlink:

Agenda en vergaderstukken gemeenteraad 21 juni 2017

Bent u in het bezit van een tablet? Dan kunt u de agenda, de toelichting en de vergaderstukken ook raadplegen met de gratis app iBabs Pro. Bij het installeren van deze app wordt gevraagd om enkele gegevens. Bij site vult u 'amstelveen' in. De login-naam is 'burger' en het wachtwoord is eveneens 'burger'.

Vergadering bijwonen

De vergadering van de raad is openbaar. Als u de vergadering wilt bijwonen, bent u van harte welkom op de publieke tribune in de raadzaal op het raadhuis aan de Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.

Live-uitzending via internet en RTV Amstelveen

De raadsvergadering wordt live uitgezonden via internet. Om de vergadering via internet te volgen gaat u naar de website http://amstelveen.raadsinformatie.nl. Er opent een afspeelprogramma, waarmee u de vergadering live in beeld en geluid kunt volgen. U kunt de vergadering daar ook op een later tijdstip bekijken.

De raadsvergadering wordt ook live uitgezonden door RTV Amstelveen.

Besluitvorming raad via Twitter

De besluiten die de raad tijdens de vergadering neemt, kunt u lezen op Twitter. Ga daarvoor naar www.twitter.com/raadamstelveen.