Vergaderingen raadscommissies juni 2017

Op dinsdag 6 juni, woensdag 7 juni en donderdag 8 juni vergaderen respectievelijk de raadscommissie Ruimte, wonen en natuur (RWN), de raadscommissie Burgers en samenleving (B&S) en de raadscommissie Algemeen bestuur en middelen (ABM). Zij bereiden de raadsvergadering van 21 juni voor.
Onderwerpen die aan bod komen tijdens de commissievergaderingen zijn onder andere de ruimtelijke uitwerking Visie Stadshart 2025, de startnotitie appartementen aan de Handelsweg en financiële stukken van regionale samenwerkingsverbanden.

Agenda's en vergaderstukken op internet en tablet

Voor de volledige agenda’s van de commissies RWN, B&S en ABM klikt u hieronder. U treft dan de agenda en de vergaderstukken van de commissies en een toelichting per agendapunt.

Agenda en vergaderstukken commissie RWN 6 juni 2017
Agenda en vergaderstukken commissie B&S 7 juni 2017
Agenda en vergaderstukken commissie ABM 8 juni 2017

Heeft u een tablet? Dan kunt u met de (gratis) app iBabs de agenda’s en vergaderstukken bekijken. Bij de installatie van iBabs wordt gevraagd om enkele gegevens. Bij domein vult u 'amstelveen' in. De login-naam is 'burger' en het wachtwoord is eveneens 'burger'.

Mogelijkheid tot inspreken

Wilt u de raadscommissies wijzen op bepaalde belangen? Heeft u een vraag, wens of een suggestie? U kunt dan inspreken bij de commissies. Dat kan voor zowel geagendeerde als voor niet-geagendeerde onderwerpen.

Wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid om in te spreken? Meldt u zich dan vooraf aan bij de griffie op telefoonnummer (020) 540 49 11. U kunt ook een e-mail sturen naar raadsgriffie@amstelveen.nl. Meld uw naam, de vergadering en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar. Als u de vergaderingen wilt bijwonen bent u van harte welkom op het raadhuis. De commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de raadzaal.

Vergadering volgen via internet

U kunt de commissievergaderingen ook in audio via internet volgen. Ga daarvoor op het tijdstip van de vergaderingen naar de website http://amstelveen.raadsinformatie.nl. Dan opent een afspeelprogramma, waarmee u de vergaderingen live kunt volgen. U kunt de vergaderingen daar ook op een later tijdstip beluisteren.