Amstelveenpas

Heeft u een laag inkomen en vermogen of een uitkering? Dan komen u en uw inwonende kinderen tot 18 jaar in aanmerking voor de Amstelveenpas. De Amstelveenpas is een kortingspas voor allerlei culturele en sociale activiteiten in Amstelveen.
De Amstelveenpas is maximaal twee jaar geldig. Als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt is de pas onbeperkt geldig. De Amstelveenpas is een persoonsgebonden pas en staat dus op uw naam. Soms moet u bij gebruik van de Amstelveenpas uw legitimatiebewijs tonen.

Meer informatie over de Amstelveenpas, procedure en levertijd en de acties vindt u op www.amstelveenpas.nl

Wat zijn de voorwaarden?

  • u woont in Amstelveen
  • u bent geen student
  • uw netto inkomen mag niet hoger zijn dan:
    • 110 % van de inkomensnorm voor de bijzondere bijstand voor alleenstaanden en gehuwden zonder kinderen tot de pensioengerechtigde leeftijd
    • 130 % van de inkomensnormen voor de bijzondere bijstand; voor ouder(s) van één of meerdere ten laste komende kind(eren) tot 18 jaar, of voor belanghebbende vanaf de pensioengerechtigde leeftijd.
  • uw vermogen mag niet hoger zijn dan is toegestaan volgens de Participatiewet
Uw inwonende kinderen van 2 tot 18 jaar krijgen de pas automatisch als u een pas toegekend krijgt.

Welke documenten heeft u voor aanvraag nodig?

Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier met de op het aanvraagformulier gevraagde bewijsstukken.

Hoe vraagt u de Amstelveenpas aan?

De Amstelveenpas kunt u zowel schriftelijk als aan de balie aanvragen.

Aan de balie

U kunt het ingevulde aanvraagformulier en de benodigde documenten afgeven bij het Amstelveenloket.

Schriftelijk

U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de benodigde documenten naar:
Gemeente Amstelveen
Afdeling Sociale Voorzieningen
Antwoordnummer 103
1180 VB Amstelveen.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de het Amstelveenloket. Of raadpleeg de volgende folders:

Heeft u een klacht?

Als u een klacht heeft over de dienstverlening van de gemeente dan kunt u uw klacht kenbaar maken via het Amstelveenloket van de gemeente via het klachtenformulier.

Aan de balie

Als u een Bijstandsuitkering ontvangt, is de pas klaar terwijl u wacht.

Schriftelijk

Als uw aanvraag compleet is ingediend, krijgt u binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag.