Burgerservicenummer

Uw sofi-nummer is voortaan uw burgerservicenummer (BSN). Het BSN is uw unieke persoonsnummer en staat vermeld op uw paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs.

Wat zijn de voordelen van één nummer?

Gegevens van overheidsinstanties kunnen eenvoudiger, betrouwbaarder en sneller worden uitgewisseld. Het vereenvoudigt niet alleen de administratie van de overheid, maar verkleint ook de kans op fouten. Met het BSN kan de overheid efficiënter en sneller werken. Het BSN wordt ook gebruikt bij digitale dienstverlening.

Voorkomen van persoonsverwisselingen

Uw BSN is uw unieke persoonsnummer. Het is niet alleen makkelijk voor uw contacten met de gemeente. U gebruikt het ook bij tal van andere overheidsinstanties en organisaties, zoals uw werkgever en zorginstellingen. Zo helpt het BSN om persoonsverwisselingen, bijvoorbeeld als gevolg van fout gespelde namen, te voorkomen.

Uw werkgever en uw BSN

Als u gaat werken, geeft u uw BSN aan uw werkgever. Uw werkgever gebruikt het BSN voor een aantal afhandelingen met de Belastingdienst en uw pensioenfonds.

Zorginstellingen en uw BSN

Straks mogen zorginstellingen, zoals uw huisarts en apotheek het nummer ook gebruiken. Bij een bezoek aan uw huisarts, bij een afspraak in het ziekenhuis of bij het aanvragen van thuiszorg kan er binnenkort ook naar uw BSN gevraagd worden. Deze controle is bedoeld om vast te stellen dat uw medische gegevens ook daadwerkelijk bij u horen.

Wie kent het burgerservicenummer toe?

De gemeente kent een burgerservicenummer toe bij inschrijving in de basisregistratie personen (BRP). Het sofi-nummer wordt omgezet in het burgerservicenummer als u met ingang van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) op 26 november 2007 in de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven.

Wanneer houdt u toch een sofi-nummer?

Bent u niet bij een Nederlandse gemeente ingeschreven en hebt u geen BSN? Maar u moet toch belasting betalen in Nederland? Dan blijft u het sofi-nummer gebruiken. Als u geen sofi-nummer hebt, kunt u dat aanvragen bij de Belastingdienst.

Wat is het verschil tussen het burgerservicenummer en DigiD?

Met behulp van DigiD kunt u op internet gebruik maken van elektronische diensten van overheidsorganisaties. Als u van deze elektronische diensten gebruik maakt, verifiëren overheidsorganisaties met DigiD uw identiteit. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u DigiD aanvragen. Hiervoor moet u uw burgerservicenummer invullen. Maakt u vervolgens gebruik van de elektronische diensten dan hoeft niet uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens haalt de overheidsorganisatie uit de basisregistratie personen (BRP).
Tarieven per jaar
Type aanvraag 2014 2013
Uittreksel uit de BRP € 9,15 € 9,05
U kunt aan de balie pinnen.

Heeft u ook een burgerservicenummer nodig als u woonachtig bent in het buitenland?

Het is mogelijk dat u een burgerservicenummer heeft als u in het buitenland woont. U krijgt een burgerservicenummer als u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) of in het register niet-ingezetenen (RNI). Het RNI is een register met gegevens van personen die een (meervoudige) relatie hebben met de Nederlandse overheid en goed identificeerbaar zijn, maar niet zijn ingeschreven in de BRP. Bijvoorbeeld omdat deze personen minder dan tweederde van een halfjaar in Nederland verblijven.

Is inschrijven in het RNI verplicht?

Nee, als u korter dan vier maanden in Nederland verblijft is het niet verplicht om u in te schrijven. Maar alleen als u zich inschrijft kunt u een BSN krijgen. Voorheen was het mogelijk om een sofinummer aan te vragen bij de Belastingdienst. Dat kan niet meer.

Wat is de Registratie Niet Ingezetenen (RNI)?

De Registratie Niet Ingezetenen (RNI) registreert personen die niet in Nederland wonen, maar die wel een relatie hebben met (meerdere) Nederlandse overheidsinstellingen.

Iemand die voor een periode van 4 maanden of langer in Nederland woont, is een ingezetene. Elke ingezetene staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Naast ingezetenen zijn er niet-ingezetenen. Dit zijn personen die niet of korter dan 4 maanden in Nederland wonen en een relatie hebben met Nederlandse overheidsinstellingen. Zij staan niet in de BRP ingeschreven. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die tijdelijk in Nederland werken. Of mensen die in Nederland hebben gewoond en die nu in het buitenland pensioen genieten. Overheidsinstellingen hielden elk hun eigen registratie bij van niet-ingezetenen met wie zij te maken hebben. In de RNI worden nu alle gegevens centraal en op dezelfde manier vastgelegd.

Privacy en veiligheid

De overheid gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, dus ook met uw BSN. Welke instanties of organisaties het BSN mogen gebruiken, is wettelijk vastgelegd. Op de website
Op www.rijksoverheid.nl kunt u lezen welke instanties het BSN mogen gebruiken. Aangezien het BSN helpt bij het vaststellen van de identiteit is het - in het belang van uw veiligheid – ook een belangrijk middel in de bestrijding van fraude.

Klachten of vragen?

Constateert u zelf of een organisatie waar u mee te maken hebt, een fout in uw BSN of in de daaraan gekoppelde gegevens, en komt u daar met die organisatie niet uit? Neemt u dan contact op met het BSN-punt.