Identificatieplicht

Iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder moet een geldig identificatiebewijs kunnen tonen als politie of andere toezichthouders daar om vragen. Alleen in het openbaar vervoer geldt een identificatieplicht vanaf 12 jaar.
Om een boete te voorkomen moet u altijd een geldige identificatiebewijs bij u dragen.

Waarmee kunt u zich identificeren?

Mensen met de Nederlandse nationaliteit kunnen zich identificeren met een paspoort, de Nederlandse identiteitskaart en het rijbewijs.
Vreemdelingen kunnen zich identificeren met een vreemdelingendocument.

Wat zijn geen geldige identificatiebewijzen?

Een bankpas, openbaar vervoerkaart of collegekaart zijn geen geldige identificatiebewijzen.

De 65-plus pas was ook geen identificatiebewijs, maar diende alleen voor het aantonen van de leeftijd. Deze pas is niet meer bij de gemeente verkrijgbaar. U kunt nu uw leeftijd aantonen met uw identificatiebewijs.
Voor meer informatie en de folder kijk op www.overheid.nl

Wanneer en waarom is de identificatieplicht ingesteld?

Het kabinet besloot in 2002 tot de invoering van de uitgebreide identificatieplicht als onderdeel van een breed pakket aan maatregelen om Nederland veiliger te maken en criminaliteit en overlast te verminderen. Het beleid van de regering is neergelegd in het veiligheidsprogramma ‘Naar een veiliger samenleving’.
Sinds 1 januari 2005 is de Wet op de uitgebreide identificatieplicht van kracht.
Raadpleeg: www.rijksoverheid.nl

Wanneer kan men u verzoeken zich te identificeren?

Het verzoek om identificatie door politie of andere toezichthouder mag niet zo maar gebeuren. Zij moeten daartoe een reden hebben, zoals bijvoorbeeld verkeerstoezicht, hulpverlening, opsporing van strafbare feiten of handhaven van de openbare orde. Er zijn geen afzonderlijke controles op het bezit van identificatiebewijzen.
Indien u geen geldig identificatiebewijs kunt of wilt tonen als politie of toezichthouder daarom vraagt, kunt u meegenomen worden naar het politiebureau. Daar wordt vervolgens onderzoek gedaan naar uw identiteit. Men kan bestraft worden met een boete van maximaal € 2.250,-.

Identificeren met je rijbewijs is niet mogelijk bij:

  • belastingdienst
  • aanvraag sofi- of Burgerservicenummer
  • aanvraag van een uitkering
  • in dienst treden bij een werkgever
  • bij binnenlands vreemdelingen toezicht
  • bankzaken