Individuele inkomenstoeslag

Heeft u minstens 3 jaar een minimuminkomen ontvangen, dan kunt u in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag. Dat is een extraatje voor mensen met een minimuminkomen.
De individuele inkomenstoeslag is eenmalig een bedrag. We kennen de toeslag voor één jaar toe. U dient hem ieder jaar opnieuw aan te vragen.

Wat zijn de voorwaarden?

Er wordt ook gekeken naar hoeveel iemand eraan doet om weer aan het werk te gaan of mee probeert te doen in de samenleving.

Studenten komen niet in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

Wat is de hoogte van de toeslag?

Individuele inkomenstoeslag 2015
Voor een alleenstaande € 385,-
Voor een alleenstaande ouder € 481,-
Voor een gezin € 550,-

Welke documenten hebben wij van u nodig?

Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier met de op het aanvraagformulier gevraagde bewijsstukken.

Hoe kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen?

Heeft u een (aanvullende) bijstandsuitkering (voor levensonderhoud), dan kunt u de aanvraag doen via afdeling Werk & Inkomen, de eigen consulent. In alle andere gevallen kunt u de individuele inkomenstoeslag schriftelijk en bij de balie aanvragen.

Aan de balie

U kunt het ingevulde aanvraagformulier en de benodigde documenten afgeven bij het Amstelveenloket.

Schriftelijk

U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de benodigde documenten naar:
Gemeente Amstelveen
Afdeling Sociale Voorzieningen
Antwoordnummer 103
1180 VB Amstelveen

Een postzegel is niet nodig.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met het Amstelveenloket.

Heeft u een klacht?

Als u een klacht heeft over de dienstverlening van de gemeente dan kunt u uw klacht kenbaar maken via het Amstelveenloket van de gemeente via het klachtenformulier.
Als u uw aanvraag compleet indient, krijgt u binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag.