Leerplicht, inschrijving op een school in het buitenland

Het is mogelijk dat kinderen die als inwoner bij een Nederlandse gemeente staan ingeschreven in het buitenland onderwijs volgen. Hierover moet u afspraken maken met de leerplichtambtenaar.

Hoe verloopt de procedure?

Ouders en de leerplichtambtenaar dienen vóór het vertrek naar het buitenland afspraken te maken over de inschrijving en het schoolbezoek. U moet aan de leerplichtambtenaar een schoolverklaring van de school in het buitenland overleggen.
De leerplichtambtenaar is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Telefoon (020) 540 49 11.
Download onderstaande folder over leerplicht voor meer informatie. Deze folder is ook verkrijgbaar op scholen en bij de leerplichtambtenaar.
Heeft u nog vragen?
Voor vragen kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bellen met de leerplichtambtenaar Werk en Inkomen:
  • dhr. H.L. van de Velden, Leerplichtambtenaar Amstelveen
  • mw. M. Meuleman, Leerplichtambtenaar Amstelveen
  • dhr. D. Tijsterman, Leerplichtambtenaar Amstelveen
  • of met mw. J. Schmidt, kwalificatie ambtenaar voor de regio
Telefoon (020) 540 49 11
Extra informatie leerplicht.