Leerplicht, vervangend

Jongeren vanaf 14 jaar, die niet in staat zijn om het volledige dagonderwijs van een school te volgen, kunnen in aanmerking komen voor een vorm van vervangende leerplicht. Ook jongeren die in het laatste jaar van de volledige leerplicht zitten, kunnen hier een beroep op doen. Het laatste schooljaar wordt in dat geval vervangen door een inschrijving aan een onderwijsinstelling of deeltijdonderwijs. Dit is meestal een ROC of AOC.

Hoe vraagt u vervangende leerplicht aan?

U kunt een aanvraag indienen bij de leerplichtambtenaar, maar ook via de school regelen.
De leerplichtambtenaar is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bellen met de leerplichtambtenaar van de afdeling Werk en Inkomen op telefoonnummer (020) 540 49 11.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De leerplichtambtenaar spreekt naar aanleiding van de aanvraag met u en uw kind, de directeur van de school waar uw kind staat ingeschreven en eventueel andere instellingen van maatschappelijke zorg waar uw kind bekend is.
Bij een afwijzing op uw aanvraag kunt u in bezwaar of beroep gaan.
De leerplichtambtenaar neemt binnen vier weken een besluit over de aanvraag.
Voor meer informatie kunt u onderstaande folder over leerplicht downloaden. Deze is ook verkrijgbaar op scholen en bij de leerplichtambtenaar

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bellen met de leerplichtambtenaar van de afdeling Werk en Inkomen:
  • dhr. H.L. van de Velden, Leerplichtambtenaar Amstelveen
  • mw. M.B.J. Vermeulen, Leerplichtambtenaar Amstelveen
  • Mw. N. Tanriverdi, Leerplichtambtenaar Amstelveen
  • of met mw. J. Schmidt, Leerplichtambtenaar voor de regio
Telefoon (020) 540 49 11
Extra informatie leerplicht.