Sorteren maakt je afval waardevol

Deze week informeren wij inwoners over de nieuwe manier van huishoudelijk afval inzamelen waarmee we in de loop van 2018 starten. Er komen in Amstelveen onder andere extra ondergrondse containers voor restafval.

Bij het kiezen van nieuwe locaties voor ondergrondse restafvalcontainers is zorgvuldig rekening gehouden met zaken zoals bereikbaarheid voor u als bewoner, voor de vrachtwagen die de container moet legen en ondergrondse kabels en leidingen.

Afvalpas

Voor het openen van de aan uw woning toegewezen ondergrondse restafvalcontainer ontvangt u te zijner tijd een afvalpas (en 1 extra) met instructie. De afvalpas is geen registratiemiddel. Deze pas zorgt er straks voor dat de container alleen door u gebruikt wordt en niet door bijvoorbeeld bedrijven. Ook krijgt ieder huishouden een reserve ondergrondse restafvalcontainer toegewezen voor het geval de andere container in storing is.

Inloopbijeenkomsten

Heeft u vragen over de locatie van de aan uw woning toegewezen restafvalcontainer? U bent van harte welkom tijdens de inloopbijeenkomsten in het raadhuis medio oktober. De datum waarop voor uw wijk/straat de inloopbijeenkomst plaatsvindt, vindt u in de brief die u toegestuurd krijgt.

U kunt zich aanmelden via andersinzamelen@amstelveen.nl. Via dat mailadres kunt u ook vragen stellen. Bellen naar (020) 540 49 11 kan ook. Kunt u niet bij de inloopbijeenkomst aanwezig zijn en wilt u meer informatie? Kijk op amstelveen.nl/anders_inzamelen. Goed sorteren = weinig restafval en veel waardevolle grondstoffen!

Sorteren afval