Groene daken subsidie

Voorbeeld van een groen dak
De gemeente Amstelveen is een groene gemeente en streeft ernaar dit te behouden en waar mogelijk te versterken. De gemeente heeft daarom geld beschikbaar gesteld voor een subsidie voor het realiseren van groene daken.

Voor de komende vijf jaar is hiervoor een bedrag van € 200.000,- beschikbaar waarbij elk jaar subsidies verstrekt kunnen worden voor een bedrag van € 40.000,-. Met deze subsidieregeling gaan we ons inzetten om de Amstelveense daken te ‘vergroenen’.

Waterberging en biodiversiteit zijn bij het vergroenen van de daken voor de gemeente belangrijke aspecten. Bent u eigenaar van een gebouw in Amstelveen dat ouder is dan drie jaar en minimaal 15m² groot is en u legt een groen dak aan met een minimale waterberging van 25 liter per vierkante meter dan komt u in principe voor subsidie in aanmerking. Bij waterberging van meer dan 40 liter waarbij tevens de biodiversiteit wordt vergroot wordt overigens een hoger subsidiebedrag verleend.

Indicatie of uw dak geschikt is voor een groen dak is of er nu grind op het dak ligt. Is dat het geval dan is de dakconstructie namelijk zo goed als zeker geschikt voor een groen dak.

Onderstaand vindt u meer informatie over onder andere de voordelen van een groen dak, hoe u hiervoor subsidie kunt aanvragen, en welke voorwaarden hiervoor gelden.
Stand november 2016 Stand november 2016
-

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de subsidieregeling voor de aanleg van groene daken op bestaande gebouwen gemeente Amstelveen 2016-2020.

Zie de Subsidieregeling als onderstaande download.
Zie ook de themapagina Groene Daken (31 oktober 2016) als download.

Vragen

Heeft u nog vragen? Mail deze dan naar subsidiebureau@amstelveen.nl of bel (020) 540 4911.