Woninginbraken subsidieregeling beschikbaar om woninginbraken te voorkomen

De gemeente Amstelveen streeft naar een verlaging van het aantal woninginbraken. De gemeente ondersteunt inwoners die zelf maatregelen treffen om hun woning beter te beveiligen. Daartoe heeft de gemeente Amstelveen een subsidieregeling ingesteld.
Inwoners kunnen onder voorwaarden gebruik maken van deze regeling bij de aanschaf van inbraakwerende materialen die zijn goedgekeurd volgens het Politiekeurmerk veilig Wonen (PKVW).

De omvang van de subsidieregeling is voor 2016/2017 bepaald op € 30.000.

Wat houdt de regeling in

De regeling omvat 2 soorten subsidies.
1. Subsidie van maximaal € 500,-- voor het volledig beveiligen van de woning conform het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
2. Subsidie van maximaal € 300,-- voor de aanschaf van hang- en sluitwerk dat is goedgekeurd voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Hoe het werkt

U wilt uw woning beter beveiligen. Daarbij kunt u er voor kiezen om uw woning volledig te beveiligen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen. U kunt er ook voor kiezen om alleen PKVW-gecertificeerd hang- en sluitwerk aan te brengen. Meer informatie over het PKVW vindt u op www.politiekeurmerk.nl.

De gemeente Amstelveen heeft vier leveranciers geselecteerd die deelnemen aan deze subsidieregeling. De deelnemende leveranciers zijn PKVW-gecertificeerd. Zij kunnen u adviseren over de beveiligingsmaatregelen die het best passen bij uw situatie. Nadat u heeft bepaald welke inbraakwerende maatregelen u wilt treffen kan de leverancier de hoogte van het subsidiebedrag berekenen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de aankoopfactuur.

Door ondertekening van het subsidieaanvraagformulier verklaart u zich akkoord met de voorwaarden die verbonden zijn aan de subsidieregeling.

Voorwaarden

 • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten
 • a. met een maximum van € 300,-- bij de aanschaf van hang- en sluitwerk dat gecertificeerd is voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen
 • b. met een maximum van € 500,-- voor een woning die beveiligd is conform het Politiekeurmerk Veilig Wonen (niveau certificaat Beveiligde Woning)
 • De subsidie wordt verleend over de aanschafprijs exclusief BTW
 • Er kan slechts gebruik worden gemaakt van één van de hiervoor in artikel 1. genoemde subsidiemogelijkheden
 • Aanvrager staat ingeschreven in de gemeente Amstelveen
 • De woning waarvoor subsidie wordt aangevraagd is gelegen in de gemeente Amstelveen
 • De subsidie geldt alleen de aanschaf van PKVW-gecertificeerd materiaal. Overige kosten, waaronder advies-, arbeids- en voorrijkosten vallen niet onder deze subsidieregeling
 • Per woning kan eenmalig subsidie worden aangevraagd
 • Per aanvrager kan eenmalig subsidie worden verstrekt
 • De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2017
 • De totale omvang van deze subsidieregeling bedraagt €30.000. Subsidie worden verstrekt zolang de regeling niet is uitgeput
 • De subsidieregeling wordt uitgevoerd in samenwerking met de volgende bedrijven
 • a. Probin Aalsmeer www.inbraakpreventieamstelveen.nl
 • b. Klarenbeek Bouw & Doe-het-zelf www.klarenbeek.eu
 • c. Van Leeuwen’s Bouwbedrijf www.vanleeuwensbouwbedrijf.nl
 • d. Hogerwerf & Meyer www.hogerwerfmeyer.nl
 • De gemeente houdt zich het recht voor de subsidievoorwaarden eenzijdig aan te passen.

Zie onderstaande downloads met informatie over de regeling en het aanvraagformulier