Gemeentebelastingen Amstelland

Waarschuwing mogelijk onterechte bankafschrijving

Zodra u de aanslag gemeentelijke heffingen ontvangt kunt u hier terecht voor uw WOZ-aanslag, het taxatieverslag van uw woning en alle formulieren die u nodig heeft bij het afhandelen van uw belastingen. De aanslagen kunt u uiterlijk in februari 2013 verwachten.

Uitgebreide informatie.

Wat houdt het samenwerkingsverband in?

Sinds 1 januari 2013 brengen 5 gemeenten de uitvoering van de gemeentelijke belastingen onder in de gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland. Tot dit samenwerkingsverband behoren de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het samenwerkingsverband is gehuisvest in Amstelveen.

Door de krachten van een aantal gemeenten te bundelen in het samenwerkingsverband ontstaat een belastingorganisatie met meer kennis, kunde en personeelsformatie om het hoofd te bieden aan de ingewikkelde belastingwetten- en regels. Op termijn is er ook een besparing te realiseren door integratie van werkprocessen, het wegvallen van dubbele werkzaamheden, efficiency en inkoopvoordelen. Het uitgangspunt bij de samenwerking is dat elke gemeenteraad zelf het eigen belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven blijft bepalen. Het samenwerkingsverband verzorgt de uitvoering hiervan.

Uiteraard is bij de samenwerking uw privacy volledig gewaarborgd.

De eerste keer dat u iets zult merken van het nieuwe samenwerkingsverband is bij de aanslag gemeentelijke (woon)lasten (o.a. WOZ, OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting) die u uiterlijk in februari 2013 zult ontvangen. Het samenwerkingsverband zal vanaf dat moment de hele uitvoering (heffing, invordering en eventuele kwijtschelding) verzorgen.

Wat verandert er voor u?

De aanslag 2013 wordt verzonden en afgehandeld door het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Amstelland. U ontvangt bij de aanslag nadere informatie over het samenwerkingsverband.

Woont u in Aalsmeer, Amstelveen, Diemen of Ouder-Amstel?

Dan worden de aanslagen die in de periode 2010 – 2012 zijn opgelegd vanaf 1 januari 2013 afgehandeld door het samenwerkingsverband. Uw eventuele incassomachtiging aan de heffingsambtenaar van uw gemeente blijft van kracht. De gemeentebelastingen worden net als voorgaande jaren automatisch van uw rekening geïncasseerd.

Woont u in Uithoorn?

Dan worden de aanslagen die in 2012 of eerder zijn opgelegd afgehandeld door het bedrijf Cannock Chase. De machtiging die u wellicht eerder heeft afgegeven aan Cannock Chase om de termijnen maandelijks te innen, kan niet worden overgedragen aan het samenwerkingsverband. De aanslag 2013 wordt verzonden en afgehandeld door het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Amstelland. U ontvangt een brief waarin u een nieuwe machtiging af kunt geven aan de heffingsambtenaar van gemeente Uithoorn die werkzaam is bij het samenwerkingsverband.

Voor alle gemeenten zal het mogelijk zijn om een gespreide betaling in 9 termijnen te doen.

Heeft u verder nog vragen?

Met vragen over het samenwerkingsverband kunt u terecht bij uw eigen gemeente. Vanaf 2 januari 2013 kunt u voor inhoudelijke vragen over uw gemeentebelastingen terecht bij Gemeentebelastingen Amstelland, telefonisch bereikbaar via: (020) 540 4886 of per e-mail naar belastingen@amstelveen.nl