Vingerafdrukken voor paspoort

Sinds 2009 nemen we uw vingerafdrukken af bij de aanvraag en het afhalen van een nieuw reisdocument (paspoort, vluchtelingenpaspoort en vreemdelingenpaspoort). Dit doen we niet bij kinderen jonger dan 12 jaar (alleen paspoort).
De gemeente controleert hiermee bij het uitreiken van een nieuw reisdocument of u ook echt de persoon bent die het document aangevraagd heeft. Zo voorkomen we fraude.

Bij de aanvraag van uw nieuwe reisdocument, niet zijnde een identiteitskaart, nemen we twee vingerafdrukken af met een vingerafdruklezer. Bij één vinger van elke hand. Twee van deze afdrukken slaan we op in uw nieuwe reisdocument.

Let op!

Het is belangrijk dat uw vingers schoon zijn. Als dat niet zo is dan kan dit problemen opleveren bij het maken van de vingerafdrukken. Voorkom dus verfresten of andere hardnekkig vuil aan uw vingers.

Zijn één of meerdere vingers beschadigd of zitten deze in het verband?

Dan kijken we of het mogelijk is om van één of meer andere vingers vingerafdrukken af te nemen. Kan dat niet? Dan krijgt u een reisdocument met een beperkte geldigheidsduur van maximaal 12 maanden.
Heeft u nog niet meteen een nieuw reisdocument nodig? Dan is het in dat geval verstandiger om te wachten tot uw vingers weer in orde zijn. Dit levert een grotere kans op dat er wel vingerafdrukken kunnen worden afgenomen zodat u een reisdocument met een normale geldigheidsduur van maximaal 10 jaar krijgt.

Heeft u een permanent gebrek aan uw vingers?

En is het daardoor niet mogelijk om vingerafdrukken te maken? Dan is het in heel uitzonderlijke gevallen mogelijk om een reisdocument af te geven zonder afname van vingerafdrukken. Informeer hiernaar bij balie Documenten.

Openingstijden balie Documenten.

Meer informatie over de invoering van de vingerafdruk vindt u op de website: www.paspoortinformatie.nl