Paspoort, nationaal tweede

U kunt een tweede Nederlands paspoort aanvragen als u veel reist voor zaken of uw beroep. Het wordt niet verstrekt voor een eenmalig bezoek of privéreizen. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een tweede paspoort aan te kunnen vragen. Een tweede paspoort is 2 jaar geldig.
U kunt een tweede paspoort nodig hebben in de volgende situaties:
 • U bezoekt voor zaken of uw beroep veel verschillende landen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat in uw eerste paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die landen
 • U moet regelmatig voor zaken of uw beroep dringend naar landen reizen waarvoor een visum is vereist. Als uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum, kunt u met het tweede paspoort reizen of een visum aanvragen voor een ander land
Een tweede paspoort is aan te vragen voor alle leeftijden en is maximaal twee jaar geldig.
Het is toegestaan om naast een paspoort ook een Nederlandse identiteitskaart te bezitten.
Een geldig tweede paspoort is een wettig legitimatiebewijs.
Het tweede paspoort blijft altijd eigendom van het Rijk.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen voor de aanvraag?

 • u kunt het tweede paspoort alleen persoonlijk aanvragen en ophalen
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit
 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Amstelveen (BRP)
 • een tweede paspoort kunt u alleen aanvragen als uw eerste paspoort nog minimaal zes maanden geldig is.
Bij de aanvraag worden uw vingerafdrukken genomen welke in de chip van het reisdocument worden opgeslagen. Dit komt voort uit een verordening van de Europese unie.
Vingerafdrukken voor paspoort.

Welke documenten moet u meenemen voor uw aanvraag?

Voor de aanvraag moet u persoonlijk komen en het volgende meenemen:
 • één goedgelijkende kleurenpasfoto. Pasfoto voor paspoort of identiteitskaart.
 • alle geldige en verlopen paspoorten en identiteitskaarten van uzelf
 • een uittreksel Kamer van Koophandel als u directeur of zelfstandig ondernemer bent
 • zakelijke contracten, uitnodigingen van buitenlandse bedrijven en/of werkgeversverklaringen waaruit blijkt dat u een tweede paspoort nodig heeft

Hoe vraagt u het tweede paspoort aan?

Wilt u vooraf een afspraak maken voor het aanvragen van een paspoort?
U kunt direct een afspraak maken.
Wilt u liever telefonisch een afspraak maken? Dat kan ook. Telefoon (020) 540 49 11.

Aan de balie

U kunt uw tweede paspoort persoonlijk aanvragen en ophalen aan de Balie Documenten.
Bekijk de openingstijden van de balie Documenten.

U heeft drie maanden de tijd om het nieuwe reisdocument op te halen. Daarna wordt het document ongeldig en vernietigd.

Tarieven per jaar

Tarieven
Type aanvraag 2017
Normale aanvraag € 64,75
Spoedaanvraag € 112,30
Normale aanvraag <18 jaar € 51,45
Spoedaanvraag <18 jaar € 99,00
De aanvraag kunt u aan de balie te betalen. U kunt aan de balie pinnen.
Leges zijn onder voorbehoud.

Normale aanvraag:

Tenminste vijf werkdagen tussen de aanvraag en het ophalen van een nieuw reisdocument.

Spoedaanvraag:

Bij een spoedaanvraag is de levertijd van het reisdocument, mits het is aangevraagd vóór 14.00 uur, in principe de eerstvolgende werkdag op te halen.

Houdt er wel rekening mee dat het raadhuis op feestdagen gesloten is.

Bezorgen:

U kunt tot medio april 2016 uw paspoort of identiteitskaart laten bezorgen. Dit kan op elke locatie (bijvoorbeeld thuis of op het werk) in Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden.

Zie Bezorgen paspoort of identiteitskaart voor meer informatie.

Is uw paspoort zoek, gestolen of beschadigd?

Andere landen kunnen aanvullende eisen stellen

Houdt er rekening mee dat het land waar u naar toe reist aanvullende of afwijkende eisen kan stellen ten aanzien van een visum en/of de geldigheidsduur van het paspoort. Het is raadzaam hier tijdig bij het reisbureau of consulaat naar te informeren

Reizen met kinderen

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft over de minderjarige.
Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van uw bestemming.
Voor informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens indien u reist met uw kind wordt u verwezen naar de website van de Koninklijke marechaussee.

Laat u niet zomaar kopiëren

Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort.
Geef nooit zomaar uw paspoort af. Als iemand een kopie wil maken vraag dan altijd waarom dit nodig is. Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen.

Schrijf op de kopie:

 • dat het een kopie is
 • voor wie of welk product hij bedoeld is
 • de datum waarop u hem afgeeft
Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude