Stadshart

Stadsplein

Stadshart

Het Stadshart is een belangrijk gebied voor onze stad. Het is een plek om te wonen, te werken, te winkelen, te ontmoeten. Een bezoek aan het Stadhart moet een belevenis zijn, en vormt daarmee een belangrijk visitekaartje voor Amstelveen. Juist door de veelheid aan functies is het nodig om het Stadshart te blijven ontwikkelen. In november 2012 stelde de gemeenteraad een visie voor het Stadshart vast (Zie hieronder Visie Stadshart Amstelveen 2025). Hierin staat in grote lijnen beschreven wat we in de toekomst met en in het Stadshart willen en hoe we de aantrekkelijkheid voor bedrijven, bewoners en bezoekers verder versterken. De uitwerking hiervan staat nu in de Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart die op 6 juni 2017 door de gemeenteraad in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur wordt behandeld.