Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart


Bioscoop

Dit plan is op 2 mei 2017 vastgesteld door het college van B en W en op 6 juni behandeld in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur. Het voorstel stelt kaders waarbinnen eigenaren in het Stadshart als Unibail-Rodamco en a.s.r. plannen kunnen maken.

Op maandagavond 15 mei 2017 organiseerde gemeente Amstelveen een inloopavond waar geïnteresseerden de plannen konden bekijken en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente.

Op 21 juni wordt de Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart behandeld in de gemeenteraad.

Inhoudelijke documenten


Archief

Benieuwd naar hoe het proces rond de zomer van 2013 precies gelopen is? U vindt verschillende documenten, presentaties en mails die tijdens de periode van de ontwikkeling van het plan zijn uitgewisseld tussen Unibail-Rodamco en gemeente Amstelveen, in het archief.

Stadsplein