Verbreding A9Na de verbreding A9 Na de verbreding A9

Verbreding A9

De verbreding van de A9 maakt deel uit van de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Donderdag 3 maart tekende minister Melanie Schultz van Haegen het gewijzigde Ontwerptracébesluit (OTB). In dit besluit staat hoe de verbrede A9 er bij Amstelveen uit komt te zien, waar de weg precies komt te liggen en hoe de rijksweg wordt ingepast in het landschap en de stad. Het gewijzigde Ontwerptracébesluit heeft medio maart 6 weken ter inzage gelegen. U kunt op Vimeo of op YouTube een animatiefilmpje van Rijkwaterstaat bekijken.

Op www.platformparticipatie.nl kunt u het besluit in zijn geheel bekijken.

Inzien

U kunt het inzien op het raadhuis, het provinciehuis Noord-Holland, het kantoor van Rijkswaterstaat in Haarlem, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het kantoor van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en via platformparticipatie.nl. Een samenvatting vindt u in onderstaande brochure. Evenals de insert die Rijkswaterstaat 9 maart 2016 in Dichtbij.nl plaatste.

Informatieavond

Nieuwsbrief

De komende jaren houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen en de momenten waarop bewoners en belanghebbenden door Rijkswaterstaat worden gevraagd om over de plannen mee te denken. Wilt u op de hoogte blijven?
Stuur een mail naar postbusA9@amstelveen.nl om u in te schrijven voor de nieuwsbrief A9.
Ook Rijkswaterstaat geeft regelmatig een nieuwsbrief uit. U kunt zich hiervoor aanmelden via het online bezoekerscentrum.

Weblogs van wethouder Herbert Raat over de A9

In beeld

Annakerk krijgt Amstelveense bestemming, 21 september, Bron RTVA
Flyer tegen huidige plannen A9, 22 april 2016
Inzage gewijzigd Ontwerptracébesluit, 14 maart 2016, Bron RTVA
Wethouder Raat over voortgang A9, 23 februari 2016, Bron RTVA
Wethouder Raat over overkapping A9, 29 september 2015, Bron RTVA
Wethouder Raat over nieuw ontwerp verbreding A9 2 april 2015, Bron RTVA


Media

Verdere procedure

Medio maart heeft het gewijzigde ontwerptracébesluit ter inzage gelegen. Gedurende zes weken konden belangstellenden een zienswijze indienen.
De ingediende zienswijzen worden voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Milieu. De antwoorden worden vervolgens gebundeld in een rapport – de Nota van antwoord – dat onderdeel is van het gewijzigde Tracébesluit, waarin de wijzigingen zijn opgenomen gebaseerd op de gehonoreerde zienswijzen.
Het gewijzigde Tracébesluit ligt begin 2017 gedurende 6 weken ter inzage op diverse locaties, waaronder het gemeentehuis in Amstelveen. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het gewijzigde Ontwerptracébesluit (2016), kunnen gedurende deze zes weken tegen het Tracébesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.
Naar verwachting is het Tracébesluit halverwege 2018 definitief en is de realisatie van de nieuwe A9 weer een stap dichterbij.

Vragen?

Heeft u vragen over de verbreding van de A9? Kijk dan bij Veelgestelde vragen Verbreding A9.
Staat uw vraag er niet tussen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op via postbusA9@amstelveen.nl.

Kunt u een pdf bestand niet lezen?

Op deze pagina (en onderliggende pagina's) kunt u een aantal pdf bestanden vinden. De gemeente wil dat alle pdf bestanden voor iedereen leesbaar zijn en is daarom hard aan het werk om alle bestanden te vernieuwen. Mocht een bepaalde pdf niet leesbaar zijn voor u, dan kunt u een vernieuwde versie opvragen via het contactformulier (rechts onder). Vermeld daarbij duidelijk op welke pagina u deze pdf aangetroffen heeft.