Verbreding A9Volgelvlucht Gebiedsvisie Overkapping A9 Oude Dorp vanuit noordelijke richting Volgelvlucht Gebiedsvisie Overkapping A9 Oude Dorp vanuit noordelijke richting

Verbreding A9

De verbreding van de A9 maakt deel uit van de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Op 7 maart 2017 stelde de minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen het Definitief Tracébesluit vast. In dit besluit zijn de plannen voor de verbrede A9 in de omgeving van Amstelveen in detail uitgewerkt. Naast de exacte ligging van dit weggedeelte is ook aangegeven hoe het wordt ingepast in landschap en omgeving. Het Tracébesluit ligt van 21 maart tot en met 2 mei 2017 ter inzage.

Op de website van Rijkswaterstaat kunt u verschillende animatiefilmpjes over de nieuwe situatie bekijken.

Op www.platformparticipatie.nl kunt u het besluit in zijn geheel bekijken.

Inzien

U kunt het inzien op het raadhuis, het provinciehuis Noord-Holland, het kantoor van Rijkswaterstaat in Haarlem, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het kantoor van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en via platformparticipatie.nl. Een samenvatting vindt u in onderstaande brochure Badhoevedorp-Holendrecht maart 17.

Informatieavond

Nieuwsbrief

De komende jaren houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen en de momenten waarop bewoners en belanghebbenden door Rijkswaterstaat worden gevraagd om over de plannen mee te denken. Wilt u op de hoogte blijven?
Stuur een mail naar postbusA9@amstelveen.nl om u in te schrijven voor de nieuwsbrief A9.
Ook Rijkswaterstaat geeft regelmatig een nieuwsbrief uit. U kunt zich hiervoor aanmelden via het online bezoekerscentrum.

Weblogs van wethouder Herbert Raat over de A9

In beeld

Annakerk krijgt Amstelveense bestemming, 21 september, Bron RTVA
Flyer tegen huidige plannen A9, 22 april 2016
Inzage gewijzigd Ontwerptracébesluit, 14 maart 2016, Bron RTVA
Wethouder Raat over voortgang A9, 23 februari 2016, Bron RTVA
Wethouder Raat over overkapping A9, 29 september 2015, Bron RTVA
Wethouder Raat over nieuw ontwerp verbreding A9 2 april 2015, Bron RTVA


Media

Verdere procedure

Tegen het vastgestelde Tracébesluit is het mogelijk beroep in te stellen. Dit is alleen mogelijk voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het Ontwerp Tracébesluit of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het Ontwerp Tracébesluit naar voren hebben gebracht. Naar verwachting is het Tracébesluit halverwege 2018 definitief en is de realisatie van de nieuwe A9 weer een stap dichterbij.

Vragen?

Heeft u vragen over de verbreding van de A9? Kijk dan bij Veelgestelde vragen Verbreding A9.
Staat uw vraag er niet tussen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op via postbusA9@amstelveen.nl.

Kunt u een pdf bestand niet lezen?

Op deze pagina (en onderliggende pagina's) kunt u een aantal pdf bestanden vinden. De gemeente wil dat alle pdf bestanden voor iedereen leesbaar zijn en is daarom hard aan het werk om alle bestanden te vernieuwen. Mocht een bepaalde pdf niet leesbaar zijn voor u, dan kunt u een vernieuwde versie opvragen via het contactformulier (rechts onder). Vermeld daarbij duidelijk op welke pagina u deze pdf aangetroffen heeft.