Parkeren

Het nieuwe parkeren

Software bezoekerspassen

“Voor de invoering van het betaald parkeren in Randwijck zijn er enkele bewoners die nog niet beschikken over de bezoekersvergunning. Dit is veroorzaakt door software problemen en hier wordt door de gemeente hard aan gewerkt om dit op te lossen. Naar verwachting zullen de bezoekerspassen zaterdag 25 maart per post bij deze bewoners afgeleverd worden. Handhaving Amstelveen zal rekening houden met deze situatie”

Parkeeroverlast melden

Ondervindt u overlast van voertuigen die niet op de aangewezen plekken geparkeerd staan? Dan kunt u dit digitaal melden.

Snelle blik op de parkeerkaart Stadshart


-

Interactieve kaart parkeren betaald en onbetaald in Amstelveen

-

Specifieke informatie over parkeren in Randwijck

-