Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een handicap en kunt u zelf autorijden? Of kunt u niet zelf autorijden, maar wilt u wel als passagier gebruik kunnen maken van parkeerfaciliteiten? Dan kunt u een Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen.
U kunt een parkeerkaart aanvragen voor een bestuurder, een passagier of beiden. Voor passagiers gelden strengere voorwaarden dan voor bestuurders. Een GPK is minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar geldig. Als de kaart verlopen is, dient u een nieuwe aan te vragen.

Wat zijn de voorwaarden?

Bij aanvraag bestuurderskaart:

 • U heeft een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard (langer dan 6 maanden).
 • U bent met de gebruikelijke loopmiddelen (rollator, stok of prothese) niet in staat om een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk af te leggen.
 • U bent in het bezit van een geldig rijbewijs.

Bij aanvraag passagierskaart:

 • U heeft een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard (langer dan zes maanden).
 • U bent voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder die u vervoert.

Welke documenten hebben wij van u nodig?

 • aanvraagformulier
 • een pasfoto (met op de achterkant uw naam en geboortedatum).

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, heeft de gemeente medische gegevens nodig. Daaruit moet blijken dat uw handicap progressief of permanent is. Hebben wij nog geen medische indicatie van u, dan vragen wij medisch advies aan bij een keuringsinstantie. U kunt dan een oproep krijgen voor een keuring bij een keuringsinstantie.

Als de GPK verloopt, wordt niet automatisch een nieuwe verstrekt. U moet altijd een nieuwe aanvraag indienen (ook als de kaart voor vijf jaar is afgegeven). Er vindt een nieuwe (medische) beoordeling plaats waarbij de gemeente of de keurende instantie bepaalt of u opnieuw moet worden gekeurd. U wordt aangeraden om drie maanden voor het verstrijken van de geldigheid van de GPK een nieuwe aanvraag in te dienen bij de gemeente Amstelveen.

Kenteken op kaart

Het is mogelijk om een kenteken op uw parkeerkaart te laten zetten. Hier zijn voor- en nadelen aan verbonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Amstelveenloket via telefoonnummer (020) 540 49 11.

Hoe kunt u een GPK aanvragen?

U kunt de gehandicaptenparkeerkaart schriftelijk en aan de balie aanvragen. U kunt de gehandicaptenparkeerkaart aanvragen door een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in te leveren bij het Amstelveenloket van de gemeente.
U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de benodigde documenten naar,
Gemeente Amstelveen
Amstelveenloket
Antwoordnummer 103
1180 VB Amstelveen.

Aan de balie

U kunt ook voor de aanvraag langsgaan bij het Amstelveenloket in het raadhuis, of vragen om een aanvraagformulier bij de balie.

Bekijk de openingstijden van het Amstelveenloket.

Folder en Flyer

Voor een gehandicaptenparkeerkaart moet een bedrag van € 28,45 (2017) worden betaald als de kaart wordt opgehaald bij de gemeente.

Medische keuring

Het medisch advies van de keuringsinstantie kost € 83,00 (2017). Deze kosten dient u ook te betalen als blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een parkeerkaart. U ontvangt vooraf een acceptgirokaart.

Als er bij de gemeente voldoende gegevens van u bekend zijn kan een intern onderzoek plaatsvinden. Dit intern onderzoek kost € 38,35 (2017).
In de ontvangstbevestiging van de aanvraag wordt aan u gemeld welk bedrag u moet betalen.
In sommige situaties geldt een verkorte procedure. Dit is het geval als de keuringsarts in een eerder advies heeft bepaald dat herkeuring niet nodig is.

U hoeft in dat geval alleen de kosten van de kaart te betalen, deze zijn € 28,45 (2017). Deze kosten betaalt u bij afgifte van de kaart. U kunt aan de balie alleen pinnen.

Keuringskosten vergoed vanuit Amstelveenpas

Bent u houder van een Amstelveenpas dan hoeft u de kosten voor de medische keuring niet te betalen.

Bent u niet in het bezit van de Amstelveenpas maar denkt u dat u hiervoor wel in aanmerking komt?
Neemt u dan contact op met een consulent van het Amstelveenloket. Telefoon (020) 540 49 11.
Bekijk de openingstijden van het Amstelveenloket.

Verlies of diefstal

Bent u de parkeerkaart kwijt kunt u een eigen ondertekende verklaring van vermissing inleveren bij de aanvraag voor een duplicaat-kaart.

Is de parkeerkaart gestolen dan moet u aangifte doen bij de politie, dit kan ook on-line. Daarbij heeft u het kaartnummer, de einddatum en het soort vergunning (bestuurders- of passagierskaart) nodig. U kunt bij de gemeente een duplicaat aanvragen.

Hiervoor heeft u nodig:
 • het proces-verbaal
 • één pasfoto’s, met op de achterkant uw naam en geboortedatum
De afgifte van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart bij verlies of diefstal kost € 28,15 (2016).
Als u uw aanvraag compleet indient, krijgt u binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag

Parkeerfaciliteiten met een GPK

De houder van een geldige gehandicaptenparkeerkaart kan op vertoon van deze kaart in Amstelveen:
 • gratis parkeren op alle algemene gehandicaptenparkeerplaatsen (in het Stadshart maximaal 4 uur met blauwe parkeerschijfschijf in uw auto) en blauwe zones (onbeperkte tijd). Buiten het Stadshart geldt geen tijdslimiet.
 • Als u in een vergunninggebied woont, heeft u net als alle andere bewoners een bewonersvergunning nodig.
 • Als u in het bezit bent van een bestuurderskaart (B) dan kunt u een digitale gehandicaptenparkeervergunning aanvragen. Hiermee kunt u in heel Amstelveen onbeperkt staan op betaalde parkeerplaatsen en in vergunninggebieden. Deze vergunning kost € 25,- per jaar. U kunt deze vergunning aanvragen bij de afdeling Bouwen & Vergunningen van de Gemeente Amstelveen.
In de parkeergarages betaalt u het normale tarief.

Voor de regels rond parkeren buiten Amstelveen kunt u terecht bij de betreffende gemeenten of op de website www.gehandicaptenparkeerkaart.nl.

Een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders omzetten naar passagiers

Hiervoor is opnieuw een medisch advies nodig. U betaalt tevens opnieuw de legeskosten.

Parkeerkaart na overlijden

Als de houder van de gehandicaptenparkeerkaart is overleden, is de kaart niet meer geldig. De parkeerkaart dient binnen enkele weken na het overlijden van de kaarthouder bij de gemeente worden ingeleverd. Nabestaande ontvangen hierover van de gemeente een brief.