Wonen in Amstelveen

Woningmarktonderzoeken over de woningmarkt van Amstelveen en de regionale woningmarkt
Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de woningmarkt in Amstelveen en de regio Amsterdam. Hierbij zijn veel onderwerpen onderzocht zoals de woningvoorraad , vraag en aanbod van verschillende soorten woningen , de diverse typen huishoudens, woon- en verhuiswensen, de doorstroming, ontwikkelingen van inkomens, woonlasten, vergrijzing, wonen met zorg, trends en toekomstverwachtingen. Tevens kunt u kerncijfers vinden op het gebied van onder meer woningbehoeften, nieuwbouw, sociale huur, vrije sectorhuur en koopwoningen in de gemeente Amstelveen.