Aandachtspunten bij overlijden

Bij een overlijden moet u veel regelen. We hebben een aantal aandachtspunten op een rij gezet.

Handige checklists

Om u van dienst te zijn, heeft Zorgvlied een aantal checklists samengesteld:

Heeft de overledene wensen vastgelegd in een codicil of testament?

Het is voor het verzorgen van een uitvaart belangrijk te weten of de overledene wensen heeft vastgelegd in een codicil of een testament.
In het testament moeten aanwijzingen zijn opgenomen voor het regelen van de uitvaart. Ook kan in het testament een executeur-testamentair zijn benoemd voor het regelen van de uitvaart. Om te weten te komen of er een testament is en of deze recent is, kunt u of uw notaris contact opnemen met het Centraal Testamenten Register. U kunt dit schriftelijk aanvragen (met kopie van akte van overlijden).
Raadpleeg hiervoor www.centraaltestamentenregister.nl

Wil de overleden worden begraven of gecremeerd?

Begrafenis

Bij een begrafenis wordt u gevraagd of u een algemeen huurgraf wenst voor maximaal tien jaar, of een familie (eigen) graf voor 20 jaar, te verlengen met 10 jaar. Voor het uitkiezen van een eigen graf maakt de uitvaartverzorger voor u een afspraak met de begraafplaats. Als er al een familie (eigen) graf bestaat, dient u het grafnummer en de naam van de rechthebbende door te geven. Deze rechthebbende moet schriftelijk toestemming geven voor de bijzetting. De wettelijke rusttijd is tien jaar. Het kan zijn dat de looptijd hierdoor moet worden verlengd (aangevuld tot tien jaar).

Crematie

Bij een crematie wordt u om de asbestemming gevraagd. De mogelijkheden zijn: verstrooien op land/zee, bijzetting in graf, in urnengraf of columbarium (urnenmuur). Als u het nog niet weet, kunt u ook kiezen voor een bedenktijd van zes maanden. De urn wordt dan tijdelijk geplaatst in een algemene nis. De as komt één maand na de crematie beschikbaar. Op Zorgvlied kan sinds 2016 worden gecremeerd in het Crematorion, gericht op het zelf naar de oven brengen van de overledene.

Wilt u de aula gebruiken?

Wanneer u de aularuimte en/of de condoléanceruimte van begraafplaats Zorgvlied wilt gebruiken, dan kunt u dit zo spoedig mogelijk na het overlijden laten aanvragen door de uitvaartondernemer. Als u zelf de uitvaart regelt, heeft u het paspoort, het Burgerservicenummer (BSN voorheen sofinummer) en de gegevens van de overledene nodig.

Hoe verloopt de plechtigheid?

Hoe u de plechtigheid indeelt of laat verzorgen bepaalt u zelf. De meeste begraafplaatsen en crematoria geven u ruime medewerking. Wel verwacht elke begraafplaats of crematorium dat de stoet op tijd aanwezig is en de plechtigheid op tijd kan aanvangen en eindigen. Na u kan een volgende familie een geliefde begraven of cremeren.

Wilt u meer weten?