Grafruimte, afstandsverklaring van grafrecht

Wilt u afstand doen van het recht tot gebruik van de grafruimte? U kunt hiervoor een afstandsverklaring-formulier aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?

Alleen als rechthebbende kunt u een afstandsverklaring grafruimte aanvragen. U kunt alleen afstand doen van een grafruimte als de termijn binnenkort verstrijkt. Binnen twee jaar vóór het verlopen van de termijn ontvangt u automatisch een formulier voor verlenging. Wilt u de termijn niet verlengen dan kunt u dat op het formulier invullen.
Wilt u eerder aangeven dat u afstand wilt doen van de grafruimte dan vult u het formulier Afstandsverklaring grafruimte in.

Wat gebeurt er met uw verzoek om afstandsverklaring?

Doet u afstand van de grafruimte? Dan vervalt het graf aan Zorgvlied en worden de stoffelijke resten geruimd. Is er een monument op de grafruimte aanwezig en u wilt deze niet behouden,
dan worden er kosten in rekening gebracht voor het verwijderen.

Hoe vraagt u een afstandsverklaring-formulier aan?

Telefonisch of per e-mail

U kunt het afstandsverklaring-formulier telefonisch of per e-mail aanvragen.
Telefoon (020) 540 49 27 (van 9.00 uur tot 16.45 uur). E-mail: zorgvlied@amstelveen.nl.
Zie tarieventabel, blz. 12, sub 2.6.7

Wilt u meer weten?