Grafruimte, verlenging van grafrecht

Is de termijn van uw recht tot gebruik van de grafruimte bijna verstreken en wilt u deze verlengen? U wordt hierover automatisch door Zorgvlied geïnformeerd.

Wat zijn de voorwaarden?

Ruim een jaar vóór het verlopen van de termijn ontvangt u van ons een informatiebrief en keuzeformulier. Op het formulier kunt u aangeven of u de termijn wilt verlengen of dat u afstand wilt doen van de grafruimte.
Als u de termijn verlengt, ontvangt u een nota met betrekking tot de verlengde grafrechten.
Doet u afstand van de grafruimte? Dan vervalt het graf aan Zorgvlied en worden de stoffelijke resten geruimd. Is er een monument op de grafruimte aanwezig en u wilt deze niet behouden,
dan worden er kosten in rekening gebracht voor het verwijderen.
Voor het verlengen: 10 jaar grafrechten.
Voor het afstand doen: verwijderingskosten grafbedekking.

Voor de onderhoudskosten bij verlenging: Raadpleeg de tarieventabel

Wilt u meer weten?